Απόφαση 9521/90 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην περιοχή επέκτασης του οικισμού τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60%.
Συντελεστής δόμησης 8.0.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων σε όλη την ενότητα επέκτασης ορίζεται σε 7.5 m.
Το ύψος των κτιρίων μετράται σε κάθε όψη τους από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου).
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κατασκευάζεται στέγη με μέγιστο ύψος 1.8 m και κλίση 30%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.