Απόφαση 9521/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην πολεοδομική ενότητα ισχύουν οι εξής γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Όπου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πλάγια και πίσω όρια του οικοπέδου αφήνεται απόσταση τουλάχιστον 2.5 m. Μέσα στην απόσταση αυτή επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών πλάτους μέχρι 1 m. Η απόσταση μεταξύ ανεξαρτήτων κτιρίων μέσα στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 2.5 m τουλάχιστον.

 

2. Οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων όσον αφορά τους χρωματισμούς τους μπορεί να έχουν τα εξής χρώματα: λευκό, γκρίζο, ώχρα, καφέ, μπλε, κόκκινο, κίτρινο. Στα υλικά δεν υπάρχει περιορισμός.

 

3. Οι ανοικτοί εξώστες θα καταλαμβάνουν το ανώτερο τα 2/3 του μήκους κάθε κτιρίου.

 

4. Τα στηθαία κιγκλιδώματα εξωστών και εξωτερικών κλιμάκων ως προς το υλικό κατασκευής τους θα είναι κτιστά ή ξύλινα ή σιδερένια. Χρήση άλλων υλικών επιτρέπεται μόνο μετά την έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Η αναλογία των εξωτερικών ανοιγμάτων στο σύνολο της επιφάνειας του ισογείου ορίζεται έως 3/10 και του ορόφου έως 4/10 όταν πρόκειται για κατοικία.

 

Για κτίρια ειδικής χρήσης κατά την κρίση της επιτροπής ενάσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου. Για κτίρια που είναι το ισόγειο αποθήκη και ο όροφος κατοικία τ' ανοίγματα του ισογείου κατά την κρίση του μελετητή.

 

6. Η περίφραξη στην πρόσοψη των οικοπέδων θα είναι από πλήρη τοιχοποιία μέχρι μέγιστο ύψος 0.70 m και στη συνέχεια από ξύλινο ή μεταλλικό κιγκλίδωμα.

 

7. Απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός του σχεδίου του οικισμού και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 m.

 

8. Επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στις περιπτώσεις κτιρίων κοινής ωφέλειας τουριστικών εγκαταστάσεων και τυχόν υπαρχόντων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατά την κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης ή και λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Ο πιο πάνω περιορισμός δεν ισχύει για επεκτάσεις υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

9. Όταν δεν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου.

 

10. Για κτίρια όγκου πάνω από 2.000 m3 πάνω από τη στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια έστω και αν πρόκειται για λειτουργικά ενιαίο οικοδόμημα.

 

11. Εφόσον για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου αποφαίνεται για τη μελέτη του κτιρίου η οικεία επιτροπή πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου.

 

12. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου σε υποστηλώματα (πυλωτή).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.