Απόφαση dmeo-e-779/95

Απόφαση ΔΜΕΟ/Ε/779/1995: Κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΜΕΟ/Ε/779/1995: Κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου Πελοποννήσου σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, (ΦΕΚ 664/Β/1995), διόρθωση (ΦΕΚ 800/Β/1995), 14-09-1995.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα [ΠΔ] 340/1990, [ΠΔ] 293/1991 και [ΠΔ] 167/1992 προεδρικά διατάγματα.

 

3. Το νόμο 3155/1955 Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών.

 

4. Το από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα Περί καθορισμού των Εθνικών οδών κατά τις διατάξεις του νόμου 3155/1955 και την απόφαση Γ2/5871/1963 του Υπουργού Δημοσίων Έργων Περί αριθμήσεως Εθνικών Οδών.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 347/1993 Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

6. Το βασιλικό διάταγμα 465/1970 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφορίας συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

7. Την απόφαση ΥΠ/123/1994 του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κώστα Γείτονα.

 

Και αφού είδαμε:

 

1. Τα έγγραφα 3748/1994, 2293/1994, 1884/1994, 4677/1994 με τα οποία η ΔΣΕ 8ης ΠΥΔΕ πρότεινε την κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου της περιοχής αρμοδιότητάς της.

 

2. Το έγγραφο της 9ης ΠΥΔΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 757/1994 με το οποίο διατύπωσε προτάσεις για την κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου της περιοχής αρμοδιότητάς της.

 

3. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Τμήμα Μελετών (πράξη 145 συνεδρία 23 της 29-07-1996).

 

Και επειδή:

 

1. Για την εφαρμογή των προεδρικών διαταγμάτων 347/1993 και 401/1993 (τα οποία ισχύουν από τον Οκτώβρη του 1993) είναι απαραίτητη η κατάταξη των Εθνικών Δρόμων στις τρεις κατηγορίες Βασικό ή Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον.

 

2. Η κατάταξη αυτή έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα ΠΔ τη λειτουργική σημασία των Δρόμων και τις Προτάσεις των συναρμοδίων φορέων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Πελοποννήσου στο Βασικό (Πρωτεύον) Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Βασικό (Πρωτεύον) Εθνικό Οδικό Δίκτυο

 

1. Η με αριθμό 8Α Νέα Εθνική Οδός Κόρινθος - Πάτρα.

 

2. Ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα (νέα χάραξη).

 

3. Η Νέα Εθνική Οδός Πάτρα - Πύργος.

 

Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

 

1. Η Παλαιά Εθνική Οδός 8 Κόρινθος - Πάτρα.

 

2. Η Εθνική Οδός 7 Κόρινθος - Νεμέα - Άργος - Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα.

 

3. Η Εθνική Οδός 9 στο τμήμα της Καλό Νερό - Πύλος - Μεθώνη.

 

4. Η Νέα Εθνική Οδός 74 Πύργος - Ολυμπία.

 

5. Η Εθνική Οδός 74 στο τμήμα της Ολυμπία - Βυτίνα - Λεβίδι - Τρίπολη με εξαίρεση τα τμήματα αυτής που βρίσκονταν εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923.

 

6. Η Εθνική Οδός 31 Αίγιο - Φτέρη - Καλάβρυτα.

 

7. Η Εθνική Οδός Ισθμός - Αλμυρή - Νέα Επίδαυρος - Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου.

 

8. Η Εθνική Οδός 39 Τρίπολη - Σπάρτη - Γύθειο.

 

9. Η Εθνική Οδός 82 Σπάρτη - Καλαμάτα - Μεσσήνη - Βελίκα - Χατζή - Πύλος.

 

10. Η Εθνική Οδός 86 Κροκεές - Μολάοι - Μονεμβασία.

 

11. Η Εθνική Οδός 70 Άργος - Ναύπλιο - Θέατρο Επιδαύρου - Παλαιά Επίδαυρος.

 

12. Η Εθνική Οδός 64 Κάτω Αχαία - Άραξος.

 

13. Η Εθνική Οδός 33 στο τμήμα Πάτρα - Τριπόταμα με εξαίρεση τα τμήματα που ευρίσκονται εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923.

 

14. Η Εθνική Οδός 9 Πύργος - Καλό Νερό - Τσακώνα (Ενωτική των ΕΟ9 και ΕΟ7) συνάντηση με νέο άξονα Μεγαλόπολη - Καλαμάτα.

 

Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο

 

1. Τα λειτουργούντα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

 

2. Η Εθνική Οδός με αριθμό 33 στα τμήματα:

 

α) Τα εντός οικισμών προϋφιστάμενων του 23 διερχόμενα τμήματα στο τμήμα Πάτρα - Τριπόταμα

β) Τριπόταμα με διασταύρωση Εθνικής Οδού 74

 

3. Η Εθνική Οδός 66 Απ. ΕΟ7 - Νεμέα - Ψάρι Σκοτεινή - Κανδήλα - Λεβίδι.

 

4. Η Παλαιά Εθνική Οδός Πύργος - Ολυμπία και τα τμήματα της Εθνικής Οδού Ολυμπία - Βυτίνα - Λεβίδι - Τρίπολη που βρίσκονταν εντός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923.

 

5. Η Εθνική Οδός 84 Σπάρτη - Μυστράς.

 

6. Η Εθνική Οδός 76 Μεγαλόπολη - Ανδρίτσαινα - Ναός Επίκουρου Απόλλωνα.

 

7. Όλα τα τμήματα των Εθνικών Οδών που έχουν εγκαταλειφθεί.

 

8. Η Εθνική Οδός 68 Φύχτια - Μυκήνες.

 

9. Η Εθνική Οδός 72 Οδός Αεροδρομίου - Τριπόλεως.

 

Η απόφαση αυτή από τις διατάξεις της οποίας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-07-1995

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.