Βασιλικό διάταγμα 23/6/70b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του ήδη εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ασπρόπυργου (Αττικής) και καθορίζονται νέοι τοιούτοι τόσον δια ταύτα όσον και δια τα οικόπεδα τα κείμενα εντός του δυνάμει του παρόντος επεκτεινομένου σχεδίου (άρθρο 1 του παρόντος) ως ακολούθως κατά τομείς, εμφαινόμενους εις στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα:

 

α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων ορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομέας Α

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.
Ελάχιστον βάθος 10 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 

Τομέας Β

 

Ελάχιστον πρόσωπον 13 m.
Ελάχιστον βάθος 16 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 300 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Τομέας Α

 

Ελάχιστον πρόσωπον 7 m.
Ελάχιστον βάθος 8 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 60 m2.

 

Τομέας Β

 

Ελάχιστον πρόσωπον 8 m.
Ελάχιστον βάθος 10 m.
Ελάχιστον εμβαδόν 150 m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.