Βασιλικό διάταγμα 23/6/70b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος υπέρ το έδαφος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται δια τον τομέα Α' εις 4, με ανώτατον ύψος αυτών 14.5 m.

 

2. Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων του τομέως Β' ορίζεται εις 1.2, εφαρμοζόμενων δι' αυτά, ως προς τον αριθμόν των ορόφων των οικοδομών και το ανώτατον ύψος αυτών, των διατάξεων του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.