Νόμος 1558/85 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΑΣΟΠ), που αποτελείται από:

 

α) τον Πρωθυπουργό, ως πρόεδρο,

β) τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας,

γ) τον Υπουργό Γεωργίας,

δ) τον Υπουργό Εργασίας,

ε) τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και τεχνολογίας, Ελλάδος.

στ) το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Τον Πρωθυπουργό αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την [Α] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 26/1987 (ΦΕΚ 13/Α/1987) η σύνθεση του ΑΣΟΠ μεταβλήθηκε ως εξής:

 

Πρωθυπουργός ως Πρόεδρος

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Γεωργίας

Υπουργός Εργασίας

Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Υπουργός Εμπορίου

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την [Α] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 128/1987 (ΦΕΚ 177/Α/1987) η σύνθεση του ΑΣΟΠ μεταβλήθηκε ως εξής:

 

Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Γεωργίας

Υπουργός Εργασίας

Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

Υπουργός Εμπορίου

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την [Α] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 128/1987 (ΦΕΚ 177/Α/1987) η σύνθεση του ΑΣΟΠ μεταβλήθηκε ως εξής:

 

Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Δικαιοσύνης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Γεωργίας

Υπουργός Εργασίας

Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

Υπουργός Εμπορίου

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την [Α] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 44/1990 (ΦΕΚ 74/Α/1990) ορίστηκε ότι στη σύνθεση του ΑΣΟΠ μετέχει και ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν σε AD HOC βάση και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο σύνδεσμος του Πρωθυπουργού με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Το ΑΣΟΠ, αποφασίζει, στα πλαίσια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του ΚΥΣΥΜ, για κάθε θέμα οικονομικής πολιτικής γενικότερης σημασίας, παίρνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος της Κυβέρνησης και παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος αυτού και των αποφάσεών του.

 

3. Το ΑΣΟΠ εξυπηρετείται από γραμματεία, η οποία αποτελεί υπηρεσία του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και της οποίας προΐσταται ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 5 δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.