Προεδρικό διάταγμα 41/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προσάρτηση παραρτήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος το ακόλουθο παράρτημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος:

 

Παράρτημα: Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών

(Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Ευρωπαϊκού καταλόγου επαγγελματικών ασθενειών, 2003/670/ΕΚ)

 

1. Ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες

 

α/α

Αίτιο

Ασθένεια/ες

100

Ακρυλονιτρίλιο

Ερεθιστική δερματίτιδα

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καρκίνος πνευμόνων

101

Αρσενικό ή οι ενώσεις του

Επιπεφυκίτιδα

Ρινίτιδα

Διάτρηση ρινικού διαφράγματος

Χρόνια ηπατοπάθεια

Υπερκεράτωση παλαμών - πελμάτων

Περιφερική πολυνευροπάθεια

Καρκίνος πνευμόνων

Καρκίνος ήπατος

Καρκίνος δέρματος

102

Βηρύλλιο (γλυκίνιο) ή οι ενώσεις του

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Τραχειοβρογχίτιδα

Δερματικά έλκη

Κοκκιωμάτωση του δέρματος

Πνευμονική κοκκιωμάτωση

Καρκίνος πνευμόνων

103.01

Μονοξείδιο του άνθρακα

Δηλητηρίαση

Εκδήλωση λανθάνουσας στεφανιαίας νόσου

103.02

Φωσγένιο

Ερεθιστική δερματίτιδα, έγκαυμα

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονικό οίδημα

104.01

Υδροκυανικό οξύ

Ερεθιστική ρινίτιδα

Ερεθιστική επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Δηλητηρίαση

104.02

Κυανίδια και ενώσεις

Ερεθιστική ρινίτιδα

Ερεθιστική επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Δηλητηρίαση

104.03

Ισοκυανικά

Ερεθιστική ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα

και τραχειοβρογχίτιδα

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική ρινίτιδα και επιπεφυκίτιδα

Βρογχικό άσθμα

Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας

105

Κάδμιο ή οι ενώσεις του

Πυρετός καπνού μετάλλων - χημική πνευμονίτιδα

Οξεία βρογχοπνευμονία

Νεφροπάθεια

Πνευμονικό εμφύσημα

Οστεομαλακία

Καρκίνος πνευμόνων

106

Χρώμιο ή οι ενώσεις του

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ελκωτική δερματίτιδα

Έλκη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος

Βρογχικό άσθμα

Καρκίνος πνευμόνων

Καρκίνος ρινικών και παραρινικών κοιλοτήτων

107

Υδράργυρος ή οι ενώσεις του

Ερεθιστική δερματίτιδα

Αλλεργική δερματίτιδα

Οργανικό ψυχοσύνδρομο (οξύ, χρόνιο)

Νεφροπάθεια (οξεία, χρόνια)

Πολυνευροπάθεια (οξεία, χρόνια)

Ουλίτιδα - στοματίτιδα

108

Μαγγάνιο ή οι ενώσεις του

Οξεία βρογχοπνευμονία

Εξωπυραμιδικό σύνδρομο (οξεία έκθεση)

109.01

Νιτρικό οξύ

Ερεθιστική ή διαβρωτική επιπεφυκίτιδα και τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονικό οίδημα (ατμοί)

109.02

Οξείδια του αζώτου

Ερεθιστική ή διαβρωτική επιπεφυκίτιδα και τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονικό οίδημα (ατμοί)

109.03

Αμμωνία

Ερεθιστική ή διαβρωτική επιπεφυκίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα και βρογχιολίτιδα

110

Νικέλιο ή οι ενώσεις του

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Βρογχικό άσθμα

Καρκίνος των ρινικών και παραρινικών κοιλοτήτων

Καρκίνος αναπνευστικών οδών

111

Φώσφορος ή οι ενώσεις του

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Ερεθιστική τραχειοβρογχίτιδα

Ηπατοπάθεια

Νεφροπάθεια

Νέκρωση ή κυψελιδοποίηση των σιαγόνων

Απώλεια οδόντων

112

Μόλυβδος ή οι ενώσεις του

Παρυφή οδόντων (Burton)

Γαστροδωδεκαδακτυλίτιδα

Αρθραλγίες - ουρική αρθρίτιδα

Εγκεφαλοπάθεια

Περιφερική πολυνευροπάθεια

Νεφροπάθεια

Αιματολογικές διαταραχές - αναιμία

113.01

Οξείδια του θείου

Ερεθισμός και διάβρωση των βλεννογόνων

Οδοντοπάθειες - περιοδοντίτιδα

Βρογχίτιδα

113.02

Θειικό οξύ

Ερεθισμός και διάβρωση των βλεννογόνων

Οδοντοπάθειες - περιοδοντίτιδα

Βρογχίτιδα

113.03

Διθειάνθρακας

Ερεθιστική δερματίτιδα - επιπεφυκίτιδα

Οργανικό ψυχοσύνδρομο (οξύ, χρόνιο)

Εγκεφαλοπάθεια - πολυνευροπάθεια (αισθητική, κινητική)

Αθηρογέννηση αγγείων - στεφανιαία νόσος - αρτηριακή υπέρταση

Παρκινσωνικό σύνδρομο - περιφερική νευροπάθεια

114

Βανάδιο ή οι ενώσεις του

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Βρογχικό άσθμα

Πνευμονική ίνωση

115.01

Χλώριο

Ερεθιστική δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, διαβρώσεις, ακμή

Πνευμονικό οίδημα

115.02

Βρώμιο

Ερεθιστική δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, διαβρώσεις, ακμή

Πνευμονικό οίδημα

115.04

Ιώδιο

Ερεθιστική δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, διαβρώσεις, ακμή

Πνευμονικό οίδημα

Έγκαυμα

115.05

Φθόριο ή οι ενώσεις του

Ερεθιστική ή και διαβρωτική δερματίτιδα και επιπεφυκίτιδα

Φθορίωση

Αναιμία

116

Αλειφατικοί ή αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες, συστατικά του πετρελαϊκού αιθέρα και της βενζίνης

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Εμφάνιση λανθάνουσας στεφανιαίας νόσου

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

117

Αλογονωμένα παράγωγα των αλειφατικών ή αλεικυκλικών υδρογονανθράκων

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονικό οίδημα

Οξεία νευρολογική συνδρομή


Βινυλοχλωρίδιο

Φαινόμενο Raynaud

Ακροοστεόλυση

Σκληρόδερμα

Ηπατική ίνωση

Αγγειοσάρκωμα ήπατος

118

Βουτυλική, μεθυλική και ισοπροπυλική αλκοόλη

Ερεθιστική δερματίτιδα

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Οπτική νευρίτιδα1

Καταστολή κεντρικού νευρικού συστήματος

119

Αιθυλενογλυκόλη, διαιθυλενογλυκόλη 1,4-βουτανοδιόλη καθώς και τα νιτροπαράγωγα των γλυκολών και της γλυκερόλης

Ερεθιστική δερματίτιδα

Επιπεφυκίτιδα

Αγγειοδιαστολή (οξεία έκθεση)

Μεθαιμοσφαιριναιμία

Χρόνια καρδιαγγειακά προβλήματα

120

Μεθυλαιθέρας, αιθυλαιθέρας, ισοπροπυλαιθέρας, βινυλαιθέρας, διχλωροϊσοπροπυλαιθέρας γουαϊακόλη μεθυλαιθέρας και αιθυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης

Ερεθιστική δερματίτιδα

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

Καρκίνος πνευμόνων

121

Ακετόνη, χλωροακετόνη, βρωμοακετόνη, εξαφθοροακετόνη, μεθυλαιθυλοακετόνη, (MBK), μεθυλο-ν-βουτυλκετόνη, μεθυλισοβουτυλοκετόνη, διακετονοαλκοόλη, μεσιτυλοξείδιο, 2- μεθυλο-κυκλοεξανόλη

Ερεθιστική δερματίτιδα

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Περιφερική πολυνευροπάθεια2

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

122

Οργανοφωσφορικοί εστέρες

Δηλητηρίαση

Πολυνευροπάθεια

123

Οργανικά οξέα

Αλλεργική δερματίτιδα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

124

Φορμαλδεΰδη

Ερεθιστική δερματίτιδα, διάβρωση, έλκος

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονικό οίδημα

Πνευμονικό άσθμα

Καρκίνος ρινός

125

Αλειφατικά νιτροπαράγωγα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

126.01

Βενζόλιο ή τα ομόλογά του (τα ομόλογα του βενζολίου προσδιορίζονται από τον τύπο: CnH2 n-6)

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή κεντρικού νευρικού συστήματος

Διαταραχές αιμοποιίας

Λευχαιμία

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

126.02

Ναφθαλίνιο ή τα ομόλογά του (Τα ομόλογα του ναφθαλινίου προσδιορίζονται από τον τύπο: CnH2 n-12)

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Αιμολυτική αναιμία

Χλωρακμή

126.03

Βινυλοβενζόλιο και διβινυλοβενζόλιο

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

127

Αλογονωμένα παράγωγα των αρωματικών υδρογονανθράκων

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Χλωρακμή

Τοξική ηπατοπάθεια

128.01

Φαινόλες ή τα ομόλογα ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Οργανικό ψυχοσύνδρομο

128.02

Ναφθόλες ή τα ομόλογα ή τα αλογονωμένα παράγωγά τους

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος (νάρκωση)

Χλωρακμή

Τοξική ηπατοπάθεια

128.03

Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυλοξειδίων

Επιπεφυκίτιδα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

128.04

Αλογονωμένα παράγωγα των αλκυλαρυσουλφιδίων

Επιπεφυκίτιδα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

128.05

Βενζοκινόνες

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα, οίδημα, εξελκώσεις κερατοειδούς

Αποχρωμάτιση του δέρματος

Μείωση της οπτικής οξύτητας

129.01

Αρωματικές αμίνες ή αρωματικές υδραζίνες ή τα αλογονωμένα φαινολικά, νιτριδωμένα, νιτρωμένα ή σουλφονωμένα παράγωγά τους

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Αλλεργική δερματίτιδα

Αλλεργικό άσθμα

Μεθαιμοσφαιριναιμία

Αιμολυτική αναιμία

Τοξική ηπατοπάθεια

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης

129.02

Αλειφατικές αμίνες και τα αλογονωμένα παράγωγά τους

Αλλεργική δερματίτιδα

Αλλεργικό άσθμα

Αλλεργική επιπεφυκίτιδα και ρινίτιδα

Οίδημα κερατοειδούς

130.01

Νιτροπαράγωγα αρωματικών υδρογονανθράκων

Ερεθιστική δερματίτιδα, επιπεφυκίτιδα

και τραχειοβρογχίτιδα

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Μεθαιμοσφαιριναιμία

Αιμολυτική αναιμία

Οξεία ηπατοπάθεια

Απλαστική αναιμία

130.02

Νιτροπαράγωγα φαινολών ή των ομολόγων τους

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Υπερθερμία

Γαστρεντερίτιδα

131

Αντιμόνιο και τα παράγωγά του

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Πνευμονοκονίαση μη ινοδογόνος

Αιμολυτική αναιμία

132

Εστέρες του νιτρικού οξέος

Κεφαλαλγία

Στηθάγχη

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Εξελκώσεις ονυχοφόρων φαλαγγών

133

Υδροθειικό οξύ

Επιπεφυκίτιδα

Τραχειοβρογχίτιδα

Νευρογενές σύνδρομο με αμνησία

135

Εγκεφαλοπάθειες από οργανικούς διαλύτες που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις

Ο κατάλογος των οργανικών διαλυτών που προκαλούν εγκεφαλοπάθειες δεν είναι περιοριστικός

136

Πολυνευροπάθειες από οργανικούς διαλύτες που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις

Ο κατάλογος των οργανικών διαλυτών που προκαλούν πολυνευροπάθειες δεν είναι περιοριστικός

 

1 Προκαλείται από την μεθυλική αλκοόλη.

2 Προκαλείται από την μεθυλο-ν-βουτυλκετόνη.

 

2. Ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις

α/α

Αίτιο

Ασθένεια/ες

201

Δερματικές ασθένειες και καρκίνοι του δέρματος που οφείλονται σε:

 

201.01

Αιθάλη

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.02

Πίσσα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.03

Άσφαλτο

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.04

Πισσάσφαλτο

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.05

Ανθρακένιο ή τις ενώσεις του

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.06

Ορυκτέλαια και ορυκτά λίπη

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.07

Ακατέργαστη παραφίνη

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.08

Καρβαζόλιο ή τις ενώσεις του

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

201.09

Υποπροϊόντα της απόσταξης του λιθάνθρακα

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Ακμή

Καρκίνος του δέρματος

202

Δερματικές παθήσεις που προκαλούνται στο εργασιακό περιβάλλον από επιστημονικά αναγνωρισμένες αλλεργιογόνες ή ερεθιστικές ουσίες που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις

Ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής

Κνίδωση εξ επαφής

Θυλακιώδης δερματίτιδα από ορυκτέλαια

Χλωρακμή από διοξίνη και πολυαλογόνα σκευάσματα

Ακτινοδερματίτιδα από ιοντίζουσα ακτινοβολία

Δερματικά επιθηλιώματα από ιοντίζουσα και ηλιακή ακτινοβολία

Ακτινικές υπερκερατώσεις από ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία

Εξωγενείς δερματίτιδες φωτοαλλεργικής ή φωτοτοξικής αιτιολογίας από φωτοενεργά σκευάσματα

Ερύθημα (μόνιμο) από υπέρυθρη ακτινοβολία

 

3. Ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις

α/α

Αίτιο

Ασθένεια/ες

301

Ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος και καρκίνοι:

 

301.11

Πυριτίαση

Ελεύθερο κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζίας, χρυστοβαλίτης, τριδυμίτης)

301.12

Πυριτίαση συνδυασμένη με πνευμονική φυματίωση

Ελεύθερο κρυσταλλικό πυρίτιο (χαλαζίας, χρυστοβαλίτης, τριδυμίτης)

301.21

Αμιάντωση

Αμίαντος

301.22

Μεσοθηλίωμα υπεζωκότα ή περιτοναίου λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου

Αμίαντος

301.31

Πνευμονοκονιάσεις οφειλόμενες σε σκόνες πυριτικών ορυκτών:

Τάλκωση

Καολίνωση

Ινώδης πνευμονιοκονίωση

Σιδηροπυριτίαση

Σιδηροπυριτίαση, λιπάρωση

Τάλκης

Καολίνης

Γη διατόμων, νεφελίτης, μαρμαρυγίες, μπετονίτης,

Ζεόλιθοι, σκόνη τσιμέντου

Άλλες σκόνες που περιέχουν πυριτικά άλατα (άλατα ορθοπυριτικού οξέως)

302

Επιπλοκή της αμιάντωσης από τον καρκίνο των βρόγχων

Αμίαντος

303

Βρογχοπνευμονικές παθήσεις οφειλόμενες σε σκόνες περιτετηγμένων μετάλλων

Χρήση βολφραμίου, τιτανίου, τανταλίου, βαναδίου, κοβαλτίου, κ.ά. σε διάφορες εφαρμογές

304.01

Εξωγενείς αλλεργικές κυψελίτιδες

Εισπνοή οργανικής σκόνης (σπόροι μυκήτων, ή μύκητες, ζωικές πρωτεΐνες ή χημικές ουσίες)

304.02

Πνευμονική πάθηση προκαλούμενη από:

Ερεθιστική ρινίτιδα

Ερεθιστική επιπεφυκίτιδα

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Βυσίννωση

Βαγάσσωση

Εισπνοή σκόνης ή ινών βαμβακιού, λίνου, κανναβιού, γιούτας, σιζάλ και βαγάσσης

Εισπνοή ινών βαμβακιού

Εισπνοή ινών βαγάσσης

304.04

Αναπνευστικές ανωμαλίες προκαλούμενες από την εισπνοή σκόνης κοβαλτίου, κασσιτέρου, βαρίου και γραφίτη:

Πνευμονοκονίαση

Καλοήθης πνευμονοκονίαση

Βαρίττωση

Στάννωση

Γραφίτης, κοβάλτιο

Γραφίτης, κοβάλτιο, βάριο, κασσίτερος

Βάριο

Κασσίτερος

304.05

Σιδήρωση

Σκόνη σιδήρου και πιθανόν μικρές συγκεντρώσεις κρυσταλλικού πυριτίου (αιματίτης, μαγνητίτης, λειμονίτης, σιδερίτης)

305.01

Νεοπλασματικές παθήσεις των ανώτερων αναπνευστικών οδών:

Καρκίνος ρινός και παραρινικών κόλπων

Σκόνη ξύλου

304.06

Αλλεργικό άσθμα προκαλούμενο από την εισπνοή αλλεργιογόνων ουσιών οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες και είναι εγγενείς στο είδος της εργασίας

Φυτικής προέλευσης: Αλεύρι και σκόνες δημητριακών

Σπόροι (σόγια, σαρακινό σιτάρι, πράσινος καφές, ρητίνες)

Σκόνη ξύλου

Ένζυμα (παπαΐνη, πεψίνη, βρωμελίνη)

Latex

Διάφορα

 

Ζωικής προέλευσης: Προϊόντα δέρματος (πιτυρίδα, τρίχες, πούπουλα)

Βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, κόπρανα)

Εκκρίσεις

Ακάρεα (τροφίμων και πτηνών)

Ένζυμα (παγκρεατίνη, τρυψίνη, λυσίνη)

Διάφορα

 

Μύκητες: Αλτερνάρια

Ασπέργιλλος

Πενικιλίνη

Διάφορα

 

Χημικά αίτια: Διισοκυανικά

Άλατα πλατίνας

Κολοφώνιο

Υπερθειικά (S2O82-)

Ταξινομηθέντα ως R42

304.07

Ρινίτιδες αλλεργικής φύσης προκαλούμενες από την εισπνοή αλλεργιογόνων ουσιών και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες και είναι εγγενείς στο είδος της εργασίας

Φυτικής προέλευσης: Αλεύρι και σκόνες δημητριακών

Σπόροι (σόγια, σαρακινό σιτάρι, πράσινος καφές, ρητίνες)

Σκόνη ξύλου

Ένζυμα (παπαΐνη, πεψίνη, βρωμελίνη)

Latex

Διάφορα

 

Ζωικής προέλευσης: Προϊόντα δέρματος (πιτυρίδα, τρίχες, πούπουλα)

Βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, κόπρανα)

Εκκρίσεις

Ακάρεα (τροφίμων και πτηνών)

Ένζυμα (παγκρεατίνη, τρυψίνη, λυσίνη)

Διάφορα

 

Μύκητες: Αλτερνάρια

Ασπέργιλλος

Πενικιλίνη

Διάφορα

 

Χημικά αίτια: Διισοκυανικά

Άλατα πλατίνας

Κολοφώνιο

Υπερθειικά (S2O8 2-)

Ταξινομηθέντα ως R42

306

Ινώσεις του υπεζωκότος, με περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας, προκαλούμενες από αμίαντο

Αμίαντος

307

Χρόνια αποφρακτική βρογχίτιδα ή εμφύσημα των ανθρακωρύχων

Μικτές σκόνες άνθρακα με μικρή συγκέντρωση ελεύθερου κρυσταλλικού πυριτίου

Άνθρακας

Γραφίτης

308

Καρκίνος των πνευμόνων λόγω εισπνοής σκόνης αμιάντου

Αμίαντος

309

Βρογχοπνευμονικές παθήσεις που οφείλονται σε σκόνες ή ατμούς αργιλίου ή των ενώσεών του:

Πνεύμονας βωξίτη

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Πνευμονική ίνωση

Καρκίνος πνεύμονα

Βωξίτης, γυψίτης, βοεμίτης

Διαδικασία παραγωγής αλουμινίου

310

Βρογχοπνευμονικές παθήσεις που προκαλούνται από σκόνη σκωριών Thomas:

Βρογχίτιδα, πνευμονία, βρογχοπνευμονία, πνευμονική ίνωση

Σκόνη σκωριών Thomas

 

4. Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες

α/α

Αίτιο

Ασθένεια/ες

401

Λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα ή από πτώματα ζώων:

Τουλαρεμία

Νόσος του Lyme

Ορνίθωση ή ψιττάκωση

Πυρετός Q

Ερυσιπεταλοειδές

Φρανσισέλα τουλαρίνειος (Franciscella tularensis)

Βορέλια μπουργκντορφέρι (Borellia burgdorferi)

Χλαμύδια ψιττακών (Clamydia psittaci)

Κοξιέλα μπουρνέτι (Coxiella burnetti)

Ερυσιπελόθριξ του ερυσιπεταλοειδούς (Erysipelothrix rhusiopathiae)

402

Τέτανος

Κλωστηρίδιο του τετάνου

403

Βρουκέλλωση

Βρουκέλλα του μελιταίου, του χοίρου και των αποβολών (Melitensis, suis και abortus)

404

Ιογενής Ηπατίτιδα:

Ηπατίτιδα Α

Ηπατίτιδα Β

Ηπατίτιδα C

Ιός της Ηπατίτιδας Α, Ηπατίτιδας Β, Ηπατίτιδας C

405

Φυματίωση

Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης

406

Αμοιβάδωση

Αμοιβάδα η ιστολυτική

407

Άλλες λοιμώδεις ασθένειες που προσβάλουν το προσωπικό το οποίο ασχολείται με την πρόληψη, την περίθαλψη, την παροχή κατ' οίκον βοήθειας και άλλες ανάλογες δραστηριότητες από τις οποίες υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης:

Λέπρα

Μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία

Άνθρακας

Εξανθηματικός ή ενδημικός τύφος

Σαλμονελώσεις

Λιστερίωση

Τράχωμα

Ικτεροαιμορραγική σπειροχαίτωση ή Νόσος Weil

Πανώλη

Σύνδρομο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS)

Λύσσα

Αιμορραγικός πυρετός

Δερματικοί σπίλοι (δερματικά κονδυλώματα - θηλώματα ή μυρμηγκίες)

Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια

Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS)

Γρίπη των πτηνών

Αγκυλοστομίαση

Εχινοκοκκίαση, υδατίδωση

Λαμβλίαση

Σχιστοσωμίαση

Βακτηρίδια ή ιοί

Μυκοβακτηρίδιο της λέπρας

Στρεπτόκοκκος - Ναισέρια της μηνιγγίτιδας

Βάκιλος του άνθρακα

Ρικέτσια μουσέρι

Σαλμονέλες

Λιστέρια μονοκυτταρογόνος

Χλαμύδια τραχώματος

Λεπτόσπειρες

 

Γερσίνια πέστις

Ιός του HIV 1,2

 

Ιός της Λύσσας

Αρενοιοί ή ιός του αιμορραγικού πυρετού (Embolα)

Ιός των θηλωμάτων

Αίτια της μεταδιδόμενης σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (Creutzfeldt -Jacobs)

Ιός του SARS (κορόνα - ιός)

Στέλεχος Η5Ν1 του ιού της γρίπης

 

Παράσιτα:

Αγκυλόστομα το δωδεκαδακτυλικό

Εχινόκοκκος ο κοκκώδης

Λάμβλια γκάρντια

Σχιστόσωμα το αιματικό

 

 

5. Ασθένειες προκαλούμενες από τους ακόλουθους φυσικούς παράγοντες

α/α

Αίτιο

Ασθένεια/ες

502.01

Καταρράκτης προκαλούμενος από θερμική ακτινοβολία:

Καταρράκτης των υαλουργών

Θερμικός καταρράκτης

Υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τήξη υάλου ή μετάλλου

Έκθεση σε μικροκύματα

502.02

Ερεθισμοί του επιπεφυκότος

Κερατοεπιπεφυκίτιδα

Φώτο αμφιβληστροειδίτιδα

Ερύθημα, δερματικά εγκαύματα

Ακτινικός καταρράκτης

Καρκίνος του δέρματος

Έκθεση σε υπεριώδεις ακτινοβολίες

503

Βαρηκοΐα ή κώφωση λόγω βλαπτικού θορύβου:

Οξεία: Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα

Ρήξη τυμπάνου - Αιμορραγία

Χρόνια: Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα

Αιφνίδια έκθεση σε υψηλή στάθμη θορύβου

Χρόνια έκθεση

504

Ασθένειες λόγω ατμοσφαιρικής συμπίεσης ή αποσυμπίεσης:

Αυξημένη πίεση (νόσος των δυτών)

Οξεία έκθεση:

Βλάβη του μέσου ωτός

Βλάβη του έσω ωτός

Βλάβες των παραρρινίων

Αύξηση της πίεσης στα πνευμόνια

Νάρκωση από το άζωτο

Μειωμένη οξυγόνωση ιστών

Νευρολογική συνδρομή

Ασθένειες λόγω αποσυμπίεσης:

Οστικοί πόνοι, παραπληγία,

υποδόριο εμφύσημα

Χρόνια έκθεση:

Υποακουσία

Οστεονέκρωση

Μειωμένη πίεση (νόσος των ορέων ή νόσος των αεροπόρων):

Οξεία έκθεση: Βλάβη του μέσου ωτός

Χρόνια έκθεση: Βλάβη του μέσου ωτός

Δύτες εργαζόμενοι χωρίς αναπνευστική συσκευή ή ακατάλληλα μίγματα αερίων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση σε κατάσταση ατμοσφαιρικής πίεσης ισοδύναμης με εκείνης του υψομέτρου > 2000 m

505.01

Οστεοαρθρικές ασθένειες των χεριών και των καρπών:

Νέκρωση του ημισεληνοειδούς οστού

(καρπός - νόσος του Kienbock's)

Οστεονέκρωση του σκαφοειδούς οστού

(καρπός - νόσος του Kohler's)

Οστεοαρθροπάθεια του αγκώνα

Μηχανικές δονήσεις

505.02

Αγγειονευρωτικές ασθένειες:

Φαινόμενο Raynaud's

Μηχανικές δονήσεις

506.10

Ασθένειες των περιαρθρικών θυλάκων λόγω πίεσης:

Οξύ ύδραρθρο του αγκώνα ή του γόνατος

Χρόνιο ύδραρθρο του αγκώνα ή του γόνατος

Παρατεταμένη καταπόνηση θύλακα

506.11

Προεπιγονατιδική και υποεπιγονατιδική θυλακίτιδα

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες των γονάτων εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.12

Θυλακίτιδα του ωλεκράνου

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.13

Θυλακίτιδα του ώμου

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.21

Ασθένειες που οφείλονται σε καταπόνηση των τενοντίων ελύτρων

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.22

Ασθένειες που οφείλονται σε καταπόνηση του ενδοτενοντίου

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.23

Ασθένειες που οφείλονται σε καταπόνηση των μυϊκών και τενοντίων καταφύσεων

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης εργασίας

506.30

Βλάβες του μηνίσκου:

Ρήξη του μηνίσκου μερική ή πλήρης

Εκτεταμένες περίοδοι εργασίας σε γονατιστή θέση

506.40

Παράλυση των νεύρων λόγω καταπόνησης:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Σύνδρομο κοιλότητας Guyon's

Σύνδρομο ωλένιου νεύρου

Συμπίεση του εξωτερικού ιγνυακού νεύρου

Παρατεταμένη πίεση σε ανατομικές θέσεις που προκαλούν τραύματα των νεύρων

506.45

Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα

Μικροτραυματισμοί και θέσεις ακατάλληλες που επιβαρύνουν τα άνω άκρα εξ αιτίας εργασίας συνεχούς και επαναλαμβανόμενης

507

Νυσταγμός των μεταλλωρύχων

Φτωχός τεχνητός φωτισμός

508

Ασθένειες προκαλούμενες από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες:

Μυελική απλασία

Οξεία ακτινοδερματίτιδα

Αλωπεκία

Ολιγοσπερμία - αζωοσπερμία Καταρράκτης

Οξεία και χρόνια ακτινοδερματίτιδα

Διαμαρτίες κατά την διάπλαση

Ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα

Λευχαιμία

Πρωτοπαθής καρκίνος των πνευμόνων

Οστεοσάρκωμα

α, β, σωματιδιακή ακτινοβολία

γ, Χ ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.