Προεδρικό διάταγμα 8/8/95b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται:

 

1. Το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων ΙΙ και ΙΙΙ Καλλιθέα (περιοχές Καλλιθέας - Δεξαμενής - Παγοποιείου) του Δήμου Αιγίου (Νομού Αχαΐας) ως εξής:

 

α) Του τμήματος τους που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένος με την 92529/7062/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

β) Των λοιπών τμημάτων τους που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 με τον καθορισμό στις ως άνω περιοχές οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζόδρομων, πλατειών, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πρασίνου, εθνικού σταδίου, γυμναστηρίου, σχολείου, παιδικού σταθμού, δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου, πολιτιστικού κέντρου και εκκλησίας.

 

2. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα σημεία σύνδεσής του με την περιοχή επέκτασης με την κατάργηση τμημάτων ρυμοτομικής γραμμής όπως οι ρυθμίσεις αυτές (παράγραφοι 1 και 2) φαίνονται στα 5 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 60643/1995 πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.8.8.95bCopyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.