Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 398

Άρθρο 398: Χρεοκοπία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται o υπαίτιος δόλιας Χρεοκοπίας, κατά τους όρους του εμπορικού νόμου και με φυλάκιση το πολύ δύο ετών ο υπαίτιος απλής Χρεοκοπίας.

 

Η ποινική δίωξη για το αδίκημα της απλής Χρεοκοπίας ασκείται ύστερα από έγκληση του συνδίκου ή του πτωχευτικού πιστωτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 3346/2005 (ΦΕΚ 140/Α/2005).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.