Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 473

Άρθρο 473: Κατάργηση ειδικών ποινικών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του Ποινικού Κώδικα καταργούνται: α) όλες οι διατάξεις που περιέχονται σε ειδικούς νόμους και ρυθμίζουν το μέτρο της ποινής σε περίπτωση συρροής και υποτροπής και β) οι διατάξεις που αποκλείουν την εφαρμογή ή της προσωρινής απόλυσης από τις φυλακές της αναστολής της εκτέλεσης της ποινής υπό όρο και της μετατροπής της Κράτησης ή της φυλάκισης σε πρόστιμο ή χρηματική ποινή.

 

2. Καταργούνται επίσης οι εξής διατάξεις:

 

1) ο νόμος [Ν] 811/1917 περί προσωρινής απολύσεως εκ των φυλακών των καταδίκων, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, εκτός από τα άρθρα του 8, 10 και 11.

2) Ο νόμος [Ν] 3818/1911 περί αναστολής της εκτελέσεως της ποινής, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3) Το νομοθετικό διάταγμα της [Ν] 04-07-1933, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 5986/1934 που το επικύρωσε και με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1294/1938 (εκτός από τα άρθρα του 15 - 19).

4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 του νόμου [Ν] 1165/1918 περί τελωνειακού κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2081/1939.

5) Τα άρθρα 3 και 10 του νόμου [Ν] 3944/1912 περί φυγοδικίας.

6) Το άρθρο 27 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 971/1917 περί φορολογίας οινοπνεύματος, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

7) Τα άρθρα 1, 2 και 3 του νόμου [Ν] 5096/1931 περί συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ποινικού Νόμου.

8) Η διάταξη του άρθρου 1 εδάφιο 3 του νόμου [Ν] 3950/1911 περί της εκ των αυτοκινήτων ευθύνης, σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται χρηματική ποινή στον κάτοχο του αυτοκινήτου σε περίπτωση αδικήματος που καταλογίζεται στον οδηγό.

9) Ο νόμος [Ν] 1122/1883 περί αδικημάτων κατά της ασφάλειας σιδηροδρόμων εκτός από το άρθρο 5.

10) Το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1172/1884 περί ασφαλείας και αστυνομίας των σιδηροδρόμων.

11) Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3837/1911 περί συμβατικού τόκου, Τοκογλυφίας και αισχροκερδείας.

12) Το άρθρο 34 εδάφιο δ' του νόμου [Ν] 3632/1928 περί χρηματιστηρίων αξιών.

13) Τα άρθρα 9-10 του νόμου [Ν] 3090/1924 περί τροποποιήσεως της περί φυλακών νομοθεσίας.

14) Τα άρθρα 9-10 του νόμου [Ν] 202/1914 περί τροποποιήσεως διατάξεων δικαστικού οργανισμού.

15) Το άρθρο 60 του νόμου [Ν] 6094/1934 περί οργανώσεως της γραμματείας των δικαστηρίων και εισαγγελιών κ.λ.π.

16) ο νόμος [Ν] 755/1917 περί αδικημάτων τινών κατά της ασφαλείας της χώρας και της κοινής ησυχίας.

17) Ο νόμος [Ν] 1592/1918 περί Μονομαχίας εκτός από τα άρθρα 7 - 8.

18) Ο νόμος [Ν] 2111/1920 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας.

19) το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2918/1922 περί τροποποιήσεως νόμου [Ν] 2501/1909 και [Ν] 389/1914 περί Λιμενικού Ταμείου Πειραιώς.

20) Τα άρθρα 1 -7 του νόμου [Ν] 1681/1919 περί αλητείας και Επαιτείας.

21) Τα άρθρα 4 και 5 του νόμου [Ν] 1682/1919 περί προστασίας των εις Επαιτεία, αλητεία κ.λ.π. εκδοτών ανηλίκων.

22) Τα άρθρα 66, 67, 68 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίου πόλεων, κωμών και συνοικισμών κ.λ.π.

23) Οι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3316/1925 περί υδρεύσεως Αθηνών Πειραιώς.

24) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 05-05-1926 περί δικηγόρων.

25) Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 4862/1931 περί ξένων σχολείων

26) Ο νόμος [Ν] 4092/1921 περί προστασίας περιουσιακών δικαίων εκτός από το άρθρο 3.

27) Ο αριθμός 7 του άρθρου 232 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 11-03-1929 περί δασικού κώδικα, που επικυρώθηκε με το νόμο [Ν] 4173/1929.

28) Τα άρθρα 41 έως 45 του νόμου [Ν] 4277/1929 περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως, καθώς επίσης και το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 4275/1929 περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως όσο μ' αυτό επεκτείνονται αυτά τα άρθρα 41 έως 45 και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

29) Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 4332/1929 περί κυρώσεως της μεταξύ Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης συμβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης.

30) Ο αριθμός 6 του άρθρου 24 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών διατάξεων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του αναγκαστικού νόμου 1966/1939.

31) Τα άρθρα: 14, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 6243/1934 και 15 του νόμου [Ν] 4581/1930 περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως και το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 6243/1934, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1814/1939.

32) Ο αριθμός 1 του άρθρου 72 και το άρθρο 73 του νόμου [Ν] 4639/1930 περί αναγκαστικών συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων.

33) Τα άρθρα 57, 59, 61 του νόμου [Ν] 4755/1930 περί κώδικα νόμων περί τελών χαρτοσήμου.

34) Από το νόμο [Ν] 4841/1930 περί αυτοκινήτων κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών, το όγδοο εδάφιο του στοιχείου β' του αριθμού 11 του άρθρου 42, το οποίο αναφέρεται στη σωματική βλάβη που προκαλεί εισπράκτορας από αμέλεια και το τελευταίο εδάφιο του αριθμού 8 του άρθρου 43, το οποίο αναφέρεται στην Ανθρωποκτονία από αμέλεια που τελεί εισπράκτορας,

35) Το άρθρο 58 του νόμου [Ν] 4971/1931 περί οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων,

36) Το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 6015/1934 περί πυροσβεστικής υπηρεσίας,

37) Η παράγραφος 2 του άρθρου 107 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 07-06-1935 περί οργανισμού της Χωροφυλακής.

38) Ο αριθμός 3 του μόνου άρθρου του νόμου [Ν] 5004/1931 περί αστυνομικών διατάξεων του Διευθυντού του Ναυστάθμου.

39) Τα άρθρα 4 έως 10 του νόμου [Ν] 5016/1931 περί κυρώσεως της εν Γενεύη υπογραφείσης την 20-04-1929 Διεθνούς συμβάσεως περί λήψεως των αναγκαίων μέτρων προς καταστολή της παραχαράξεως και κιβδηλείας και καθιερώσεως των κατά των περί το νόμισμα εγκλημάτων επιβαλλομένων ποινών.

40) Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 17 18, 19, 20 έως και 28 του νόμου [Ν] 5060/1931 περί τύπου, προσβολών της τιμής εν γένει και άλλων σχετικών αδικημάτων, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 και 4 του νόμου [Ν] 5999/1934 περί τροποποιήσεως του νόμου [Ν] 5060/1931.

41) Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 5425/1932 περί τροποποιήσεως των περί εμμίσθων υποθηκοφυλακείων διατάξεων.

42) Τα άρθρα 3 και 4 του νόμου [Ν] 5458/1934 περί απεργίας δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών κ.λ.π.

43) Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 6439/1934 περί μεταρρυθμίσεως δικαστικών αποφάσεων καταδικαζουσών εις καταβολή περιοδικών παροχών και περί τιμωρίας της παραβάσεως της περί διατροφή υποχρεώσεως.

44) Το άρθρο 5 του αναγκαστικού νόμου της [Ν] 19-11-1935 περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως της περί παρασήμων νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε.

45) Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1312/1885 περί των αδικημάτων και της ασφαλείας των υποβρυχίων καλωδίων.

46) ο νόμος [Ν] 2090/1892, περί παραποιήσεως γραμματοσήμων κ.λ.π. ξένων κρατών

47) Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 5911/1933 περί διδακτικών βιβλίων.

48) Τα άρθρα 15 έως και 25 του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 13-12-1923 περί ποινικού και πειθαρχικού κώδικα του Εμπορικού Ναυτικού.

49) Τα άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 1390/1944 περί τροποποιήσεως του νόμου [Ν] 2135/1939 περί εκδικάσεως των εγκλημάτων των ανηλίκων.

50) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2724/1940 περί οργανώσεως και λειτουργίας αναμορφωτικών καταστημάτων.

 

Γενικά καταργείται κάθε διάταξη που περιέχεται σε ειδικούς νόμους, αν αφορά θέματα που τα ρυθμίζει ο Ποινικός Κώδικας στο ειδικό μέρος του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.