Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Άρθρο 897

Άρθρο 897


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διαιτητική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί ολικά ή εν μέρει μόνο με δικαστική απόφαση για τους επόμενους λόγους

 

1) αν η συμφωνία για τη διαιτησία είναι άκυρη,

 

2) αν εκδόθηκε αφού η συμφωνία για τη διαιτησία έπαψε να ισχύει,

 

3) αν εκείνοι που την εξέδωσαν ορίστηκαν κατά παράβαση των όρων της συμφωνίας για τη διαιτησία ή των διατάξεων του νόμου ή αν τα μέρη τους είχαν ανακαλέσει, ή αποφάνθηκαν αν και είχε γίνει δεκτή αίτηση εξαίρεσής τους,

 

4) αν εκείνοι που την εξέδωσαν ενήργησαν υπερβαίνοντας την εξουσία που τους παρέχει η συμφωνία για τη διαιτησία ή ο νόμος,

 

5) αν παραβιάστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 886 παράγραφος 2, 891, 892,

 

6) αν είναι αντίθετη προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη,

 

7) αν είναι ακατάληπτη ή περιέχει αντιφατικές διατάξεις,

 

8) αν συντρέχει λόγος Αναψηλάφησης κατά το άρθρο 544.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.