Νέος Ποινικός Κώδικας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ποινικός Κώδικας

 

Πρώτο Βιβλίο: Γενικό Μέρος

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Ο Ποινικός Νόμος

 

Ι. Βασικές αρχές

 

Άρθρο 1: Καμία ποινή χωρίς νόμο

Άρθρο 2: Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

 

Άρθρο 5: Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Άρθρο 6: Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 7: Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Άρθρο 8: Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Άρθρο 9: Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 10: Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Άρθρο 11: Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

 

III. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων

 

Άρθρο 12: Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Άρθρο 13: Έννοια όρων του Κώδικα

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Το έγκλημα

 

Ι. Η Πράξη

 

Άρθρο 14: Έννοια της αξιόποινης πράξης

Άρθρο 15: Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

Άρθρο 16: Τόπος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 17: Χρόνος τέλεσης της πράξης

Άρθρο 18: Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

Άρθρο 19: Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

 

ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

 

Άρθρο 20: Λόγοι άρσης του αδίκου

Άρθρο 21: Προσταγή

Άρθρο 22: Άμυνα

Άρθρο 23: Υπέρβαση άμυνας

Άρθρο 24: Υπαίτια κατάσταση άμυνας

Άρθρο 25: Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

 

ΙΙΙ. Η υπαιτιότητα

 

Άρθρο 26: Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα

Άρθρο 27: Δόλος

Άρθρο 28: Αμέλεια

Άρθρο 29: Ευθύνη από το αποτέλεσμα

Άρθρο 30: Πραγματική πλάνη

 

ΙV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού

 

Άρθρο 31: Νομική πλάνη

Άρθρο 32: Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό

Άρθρο 33: Αδυναμία αποφυγής του αδίκου

Άρθρο 34: Ανικανότητα προς καταλογισμό

Άρθρο 35: Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

 

V. Μειωμένος καταλογισμός

 

Άρθρο 36: Μειωμένη ικανότητα καταλογισμού

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Απόπειρα και Συμμετοχή

 

I. Απόπειρα

 

Άρθρο 42: Έννοια και ποινή της απόπειρας

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Υπαναχώρηση

 

ΙΙ. Συμμετοχή

 

Άρθρο 45: Συναυτουργοί

Άρθρο 46: Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

Άρθρο 47: Συνεργός

Άρθρο 48: Γενική διάταξη

Άρθρο 49: Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

 

Τέταρτο Κεφάλαιο: Ποινές και μέτρα ασφαλείας

 

Ι. Κύριες ποινές

 

Άρθρο 50: Είδη ποινών

Άρθρο 51: Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Άρθρο 52: Κάθειρξη

Άρθρο 53: Φυλάκιση

Άρθρο 54: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 55: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Χρηματική ποινή

Άρθρο 58

 

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

 

Άρθρο 59: Γενική διάταξη

Άρθρο 60: Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων

Άρθρο 61

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 66: Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου

Άρθρο 67: Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Άρθρο 68: Δήμευση

 

ΙΙΙ. Μέτρα Ασφαλείας

 

Άρθρο 69: Γενική διάταξη

Άρθρο 69Α: Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 70: Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

Άρθρο 71: Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Άρθρο 72

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75: Παραγραφή μέτρου ασφαλείας

Άρθρο 76: Δήμευση

Άρθρο 77

Άρθρο 78

 

Πέμπτο Κεφάλαιο: Επιμέτρηση ποινής

 

Ι. Γενικοί κανόνες

 

Άρθρο 79: Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Άρθρο 80: Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής

Άρθρο 81: Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 82: Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης

Άρθρο 82Α: Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

 

ΙΙ. Μείωση της απειλούμενης ποινής

 

Άρθρο 83: Μειωμένη ποινή

Άρθρο 84: Ελαφρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 85: Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

Άρθρο 86

Άρθρο 87

Άρθρο 88

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

Άρθρο 92

Άρθρο 93

 

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

 

Άρθρο 94: Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Άρθρο 95: Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 96: Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών

Άρθρο 96Α: Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

Άρθρο 97: Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Άρθρο 98: Έγκλημα κατ' εξακολούθηση

 

ΙV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής

 

Άρθρο 99: Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

Άρθρο 100: Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής

Άρθρο 101: Ανάκληση της αναστολής

Άρθρο 102: Άρση της αναστολής

Άρθρο 103: Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Άρθρο 104: Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

 

V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής

 

Άρθρο 104Α: Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία

 

VI. Δικαστική άφεση της ποινής

 

Άρθρο 104Β: Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

 

Έκτο Κεφάλαιο: Η έκτιση των ποινών και των μέτρων ασφαλείας

 

Ι. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

 

Άρθρο 105: Έκτιση της ποινής στην κατοικία

Άρθρο 105Α: Παροχή κοινωφελούς εργασίας

 

ΙΙ. Απόλυση κατάδικου υπό όρο

 

Άρθρο 105Β: Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

Άρθρο 106: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Άρθρο 107: Ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 108: Άρση της απόλυσης

Άρθρο 109: Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης

Άρθρο 110: Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Άρθρο 110Α: Απόλυση υπό τον όρο της κατ' οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση

 

Έβδομο Κεφάλαιο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών

 

Ι. Παραγραφή εγκλημάτων

 

Άρθρο 111: Χρόνος παραγραφής

Άρθρο 112: Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Άρθρο 113: Αναστολή της παραγραφής

 

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

 

Άρθρο 114: Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκληση

Άρθρο 115: Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

Άρθρο 116: Αδιαίρετο της έγκλησης

Άρθρο 117: Ανάκληση της έγκλησης

 

ΙΙΙ. Παραγραφή ποινών

 

Άρθρο 118: Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Άρθρο 119: Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Άρθρο 120: Αναστολή της παραγραφής των ποινών

 

Όγδοο Κεφάλαιο: Ειδικές διατάξεις για ανήλικους

 

Άρθρο 121: Ορισμός

Άρθρο 122: Αναμορφωτικά μέτρα

Άρθρο 123: Θεραπευτικά μέτρα

Άρθρο 124: Μεταβολή ή άρση μέτρων

Άρθρο 125: Διάρκεια μέτρων

Άρθρο 126: Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Άρθρο 127: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 128: Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Άρθρο 129: Απόλυση υπό όρο

Άρθρο 129Α: Απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 130: Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο 131: Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Άρθρο 132: Συρροή

Άρθρο 133: Νεαροί ενήλικες

 

Δεύτερο Βιβλίο: Ειδικό Μέρος

 

Πρώτο Κεφάλαιο: Προσβολές του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

 

Άρθρο 134: Εσχάτη προδοσία

Άρθρο 135: Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 136: Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 137: Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 137Α: Βασανιστήρια

Άρθρο 137Β

Άρθρο 137Γ

Άρθρο 137Δ

 

Δεύτερο Κεφάλαιο: Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της Χώρας

 

Ι. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας

 

Άρθρο 138: Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Άρθρο 139: Νόθευση αποδεικτικών

 

ΙΙ. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της Χώρας

 

Άρθρο 140: Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου

Άρθρο 141: Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

Άρθρο 142: Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια

Άρθρο 142Α: Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΙΙΙ. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της Χώρας

 

Άρθρο 143: Υπηρεσία στον εχθρό

Άρθρο 144: Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Άρθρο 145

 

ΙV. Προσβολές κρατικών απορρήτων

 

Άρθρο 146: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Άρθρο 147: Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια

Άρθρο 148: Κατασκοπεία

Άρθρο 149: Έννοια κρατικού απορρήτου

Άρθρο 150

Άρθρο 151

Άρθρο 152: Παρεπόμενες ποινές

 

Τρίτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά άλλων κρατών

 

Άρθρο 153: Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Άρθρο 154: Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

Άρθρο 155: Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

Άρθρο 156: Προϋποθέσεις της δίωξης

 

Τέταρτο Κεφάλαιο

 

Ι. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων - Εγκλήματα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, της Κυβέρνησης και Οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 157: Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 158: Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Άρθρο 159: Δωροληψία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 159Α: Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

Άρθρο 160: Αντιποίηση

Άρθρο 160Α: Διατάραξη συνεδριάσεων

 

ΙΙ. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος

 

Άρθρο 161: Βία κατά εκλογέων

Άρθρο 162: Εξαπάτηση εκλογέων

Άρθρο 163: Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Άρθρο 164: Νόθευση εκλογής

Άρθρο 165: Δωροδοκία εκλογέα

Άρθρο 166: Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

 

Πέμπτο Κεφάλαιο: Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

 

Άρθρο 167: Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Άρθρο 167Α: Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

Άρθρο 168: Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

Άρθρο 168Α: Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

Άρθρο 169: Απείθεια

Άρθρο 169Α: Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 170: Στάση

Άρθρο 171

Άρθρο 172: Ελευθέρωση φυλακισμένου

Άρθρο 173: Απόδραση κρατουμένου

Άρθρο 173Α: Παραβίαση περιορισμού κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Άρθρο 174: Στάση κρατουμένων

Άρθρο 175: Αντιποίηση

Άρθρο 176

Άρθρο 177: Παραβίαση κατάσχεσης

Άρθρο 178: Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Άρθρο 179: Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Άρθρο 180: Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

Άρθρο 181: Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λ.π.

Άρθρα 182

Άρθρο 182Α

 

Έκτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της Δημόσιας Τάξης

 

Άρθρο 183: Διέγερση σε ανυπακοή

Άρθρο 184: Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

Άρθρο 185

Άρθρο 186: Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

Άρθρο 187: Εγκληματική οργάνωση

Άρθρο 187Α: Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση

Άρθρο 187Β: Αξιόποινη υποστήριξη

Άρθρο 187Γ: Ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 188

Άρθρο 189: Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Άρθρο 190: Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Άρθρο 191: Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Άρθρο 191Α: Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

Άρθρο 192

Άρθρο 193

Άρθρο 194

Άρθρο 195

Άρθρο 196

Άρθρο 197

 

Έβδομο Κεφάλαιο: Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

 

Άρθρο 198

Άρθρο 199

Άρθρο 200: Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Άρθρο 201

 

Όγδοο Κεφάλαιο

 

Άρθρο 202

Άρθρο 203

Άρθρο 204

Άρθρο 205

Άρθρο 206

 

Ένατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα

 

Άρθρο 207: Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 208: Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής

Άρθρο 208Α: Καθ' υπέρβαση κατασκευή νομίσματος

Άρθρο 208Β

Άρθρο 208Γ: Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων

Άρθρο 209

Άρθρο 210

Άρθρο 211: Προπαρασκευαστικές πράξεις

Άρθρο 212: Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 213: Δήμευση

Άρθρο 214

Άρθρο 215

 

Δέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

 

Άρθρο 216: Πλαστογραφία

Άρθρο 217: Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Άρθρο 218

Άρθρο 219

Άρθρο 220: Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Άρθρο 221: Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

Άρθρο 222: Υπεξαγωγή εγγράφων

Άρθρο 223

 

Ενδέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης

 

Άρθρο 224: Ψευδής κατάθεση

Άρθρο 225

Άρθρο 226: Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία

Άρθρο 227: Έμπρακτη μετάνοια

Άρθρο 228

Άρθρο 229: Ψευδής καταμήνυση

Άρθρο 230: Ψευδής καταγγελία

Άρθρο 231: Υπόθαλψη

Άρθρο 232: Παρασιώπηση εγκλημάτων

Άρθρο 233: Απιστία δικηγόρων

Άρθρο 234: Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

 

Δωδέκατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

 

Ι. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος

 

Άρθρο 235: Δωροληψία υπαλλήλου

Άρθρο 236: Δωροδοκία υπαλλήλου

Άρθρο 237: Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 237Α: Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες

Άρθρο 237Β

Άρθρο 238: Δήμευση

 

ΙΙ. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας

 

Άρθρο 239: Κατάχρηση εξουσίας

Άρθρο 240: Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

Άρθρο 241: Παραβίαση οικιακού ασύλου

Άρθρο 242: Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.

Άρθρο 243: Νόθευση δικαστικού εγγράφου

Άρθρο 244: Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Άρθρο 245

Άρθρο 246

Άρθρο 247

Άρθρο 248

Άρθρο 249

Άρθρο 250

Άρθρο 251: Παραβίαση δικαστικού απορρήτου

Άρθρο 252: Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

Άρθρο 253

Άρθρο 254: Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Άρθρο 255: Αθέμιτη συμμετοχή

Άρθρο 256

Άρθρο 257

Άρθρο 258

Άρθρο 259: Παράβαση καθήκοντος

Άρθρο 260: Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Άρθρο 261

Άρθρο 262

Άρθρο 263: Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 263Α: Ευνοϊκά μέτρα

 

Δέκατο Τρίτο Κεφάλαιο: Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

 

Άρθρο 264: Εμπρησμός

Άρθρο 265: Εμπρησμός σε δάση

Άρθρο 266

Άρθρο 267

Άρθρο 268: Πλημμύρα

Άρθρο 269

Άρθρο 270: Έκρηξη

Άρθρο 271

Άρθρο 272: Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

Άρθρο 273: Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

Άρθρο 274

Άρθρο 275: Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 276

Άρθρο 277: Πρόκληση ναυαγίου

Άρθρο 278

Άρθρο 279: Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό

Άρθρο 280

Άρθρο 281

Άρθρο 282

Άρθρο 283

Άρθρο 284

Άρθρο 285: Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Άρθρο 286: Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Άρθρο 287

Άρθρο 288: Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

Άρθρο 289: Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

 

Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

 

Ι. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών

 

Άρθρο 290: Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

Άρθρο 290Α: Επικίνδυνη οδήγηση

Άρθρο 291: Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών

Άρθρο 292: Παρακώλυση συγκοινωνιών

 

ΙΙ. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

 

Άρθρο 292Α: Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών

Άρθρο 292Β: Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Άρθρο 292Γ

Άρθρο 292Δ: Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού

Άρθρο 292Ε: Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 293: Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

Άρθρο 294

Άρθρο 295

Άρθρο 296

Άρθρο 297

Άρθρο 298: Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

 

Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου

 

Ι. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου

 

Άρθρο 299: Ανθρωποκτονία με δόλο

Άρθρο 300: Ανθρωποκτονία κατ' απαίτηση

Άρθρο 301: Συμμετοχή σε αυτοκτονία

Άρθρο 302: Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Άρθρο 303: Παιδοκτονία

 

II. Προσβολές του εμβρύου

 

Άρθρο 304: Διακοπή της κύησης

Άρθρο 304A: Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού

Άρθρο 305

 

ΙΙΙ. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής

 

Άρθρο 306: Έκθεση

Άρθρο 307: Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

 

Δέκατο Έκτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας

 

Άρθρο 308: Σωματική βλάβη

Άρθρο 309: Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Άρθρο 310: Βαριά σωματική βλάβη

Άρθρο 311: Θανατηφόρα σωματική βλάβη

Άρθρο 312: Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Άρθρο 313: Συμπλοκή

Άρθρο 314: Σωματική βλάβη από αμέλεια

Άρθρο 315

 

Δέκατο Έβδομο Κεφάλαιο

 

Άρθρο 316

Άρθρο 317

Άρθρο 318

Άρθρο 319

Άρθρο 320

Άρθρο 321

 

Δέκατο Όγδοο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

 

Άρθρο 322: Αρπαγή

Άρθρο 322Α

Άρθρο 323

Άρθρο 323Α: Εμπορία ανθρώπων

Άρθρο 323Β

Άρθρο 324: Αρπαγή ανηλίκων

Άρθρο 325: Παράνομη κατακράτηση

Άρθρο 326

Άρθρο 327

Άρθρο 328

Άρθρο 329

Άρθρο 330: Παράνομη βία

Άρθρο 331: Αυτοδικία

Άρθρο 332

Άρθρο 333: Απειλή

Άρθρο 334: Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Άρθρο 335

 

Δέκατο Ένατο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

 

Άρθρο 336: Βιασμός

Άρθρο 337: Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Άρθρο 338: Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

Άρθρο 339: Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Άρθρο 340

Άρθρο 341

Άρθρο 342: Κατάχρηση ανηλίκων

Άρθρο 343: Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη

Άρθρο 344: Έγκληση

Άρθρο 345: Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών

Άρθρο 346

Άρθρο 347

Άρθρο 348: Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

Άρθρο 348Α: Πορνογραφία ανηλίκων

Άρθρο 348Β: Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Άρθρο 348Γ: Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

Άρθρο 348Δ: Γενική διάταξη

Άρθρο 349: Μαστροπεία

Άρθρο 350

Άρθρο 350Α: Ειδικά ευνοϊκά μέτρα

Άρθρο 351

Άρθρο 351Α: Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής

Άρθρο 352

Άρθρο 352Α: Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 352Β: Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Άρθρο 353: Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

 

Εικοστό Κεφάλαιο: Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια

 

Άρθρο 354: Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Άρθρο 355

Άρθρο 356: Διγαμία

Άρθρο 357

Άρθρο 358: Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Άρθρο 359: Εγκατάλειψη εγκύου

Άρθρο 360: Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Άρθρο 360Α: Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου

 

Εικοστό Πρώτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά της τιμής

 

Άρθρο 361: Εξύβριση

Άρθρο 361Α

Άρθρο 361Β

Άρθρο 362: Δυσφήμηση

Άρθρο 363: Συκοφαντική Δυσφήμηση

Άρθρο 364

Άρθρο 365: Προσβολή μνήμης νεκρού

Άρθρο 366: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 367

Άρθρο 368: Έγκληση

Άρθρο 369: Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

 

Εικοστό Δεύτερο Κεφάλαιο: Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας

 

Άρθρο 370: Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

Άρθρο 370Α: Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

Άρθρο 370Β: Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα

Άρθρο 370Γ

Άρθρο 370Δ

Άρθρο 370Ε

Άρθρο 371: Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

 

Εικοστό Τρίτο Κεφάλαιο: Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών

 

Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

 

Άρθρο 372: Κλοπή

Άρθρο 373

Άρθρο 374: Διακεκριμένη κλοπή

Άρθρο 374Α: Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου

Άρθρο 375: Υπεξαίρεση

Άρθρο 376

Άρθρο 377: Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας

Άρθρο 378: Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Άρθρο 379

Άρθρο 380: Ληστεία

Άρθρο 381: Γενική Διάταξη

Άρθρο 382

Άρθρο 383

Άρθρο 384

 

ΙΙ. Εγκλήματα κατά της περιουσίας

 

Άρθρο 385: Εκβίαση

Άρθρο 386: Απάτη

Άρθρο 386Α: Απάτη με υπολογιστή

Άρθρο 386Β: Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις

Άρθρο 387: Απάτη μικρής αξίας

Άρθρο 388

Άρθρο 389: Απατηλή πρόκληση βλάβης

Άρθρο 390: Απιστία

Άρθρο 391

Άρθρο 392

Άρθρο 393

Άρθρο 394: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Άρθρο 395: Παρακώλυση συναγωνισμού

Άρθρο 396: Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα

Άρθρο 397: Καταδολίευση δανειστών

Άρθρο 398

Άρθρο 399

Άρθρο 400

Άρθρο 401

Άρθρο 402

Άρθρο 403

Άρθρο 404: Τοκογλυφία

Άρθρο 405: Γενική Διάταξη

Άρθρο 406

 

Τρίτο Βιβλίο: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 407

Άρθρο 408

Άρθρο 409

Άρθρο 410

Άρθρο 411

Άρθρο 412

Άρθρο 413

Άρθρο 414

Άρθρο 415

Άρθρο 416

Άρθρο 417

Άρθρο 418

Άρθρο 419

Άρθρο 420

Άρθρο 421

Άρθρο 422

Άρθρο 423

Άρθρο 424

Άρθρο 425

Άρθρο 426

Άρθρο 427

Άρθρο 428

Άρθρο 429

Άρθρο 430

Άρθρο 431

Άρθρο 432

Άρθρο 433

Άρθρο 434

Άρθρο 435

Άρθρο 436

Άρθρο 437

Άρθρο 438

Άρθρο 439

Άρθρο 440

Άρθρο 441

Άρθρο 442

Άρθρο 443

Άρθρο 444

Άρθρο 445

Άρθρο 446

Άρθρο 447

Άρθρο 448

Άρθρο 449

Άρθρο 450

Άρθρο 451

Άρθρο 452

Άρθρο 453

Άρθρο 454

Άρθρο 455

Άρθρο 456

Άρθρο 457

Άρθρο 458

Άρθρο 459

Άρθρο 460

Άρθρο 461

Άρθρο 462

Άρθρο 463

Άρθρο 464

Άρθρο 465

Άρθρο 466

Άρθρο 467

Άρθρο 468

Άρθρο 469

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.