Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Θεώρηση τιμολογίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα τιμολόγια, όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες:

 

α. Από τις υποδιευθύνσεις αγορανομίας Αθηνών και Πειραιώς για τους νομούς Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής.

 

β) Από τις κατά τόπους νομαρχιακές υπηρεσίες Εμπορίου για τους άλλους νομούς της χώρας, εφόσον η έδρα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού ή δεν απέχει, από αυτή περισσότερο από 30 km και με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην πρωτεύουσα του νομού.

 

γ) Από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές εφόσον η έδρα του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης απέχει περισσότερο από 30 km από την πρωτεύουσα του νομού ή σε νησιά εκτός Κρήτης, Εύβοιας και εκείνων στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού και με βάση τις τιμές που διαμορφώνονται στην έδρα της αστυνομικής αρχής. Για τα νησιά στα οποία εδρεύει η πρωτεύουσα του νομού και τα νησιά Κρήτη και Εύβοια ισχύουν τα οριζόμενα από την προηγούμενη παράγραφος β.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.