Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ευθύνες ιδιοκτητών και Διευθυντριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αδειούχοι επιχειρηματίες των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών ή οι Διοικήσεις αυτών, προκειμένου περί Εμπορικών Εταιρειών, ευθύνονται δια την άρτια οργάνωση την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών και υποχρεούται όπως συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες υπό της εποπτευούσης αρχής.

 

2. Οι Διευθύντριες των Ιδιωτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, υπέχουν και την ευθύνη της κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος και ασκούν πάντα τα ανατιθέμενα σε αυτές καθήκοντα υποχρεούμενες να γνωστοποιούν εγγράφως εις τους ιδιοκτήτες ή την Διοίκησιν, προκειμένου περί παιδικών Σταθμών, ανηκόντων εις Εμπορικές Εταιρείες, τις παρουσιαζόμενες πάσης φύσεως ελλείψεις και να υποδεικνύουν την συμπλήρωση αυτών.

 

3. Την Διευθύντρια απούσα ή κωλυομένη αναπληρώνει μια των Νηπιαγωγών ή Βρεφοκόμων, οριζόμενη υπό του αδειούχου επιχειρηματία ή της Διοικήσεως του Παιδικού Σταθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.