Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μη συμμόρφωσις προς τις διατάξεις της παρούσης, ως και η καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμπόδισις του ελέγχου της εποπτευούσης αρχής, επιφυλασσομένων των οικείων διατάξεων, συνεπάγεται την άρση της αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

 

2. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.