Απόφαση 4187/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), ο καθορισμός των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας ή στην Υπεύθυνη Δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του νόμου 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) αποτελούν τους ειδικούς τυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους ή δεσμεύσεις του άρθρου 36, παράγραφος 5 του νόμου 3982/2011 και καθορίζονται με την παρούσα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.