Απόφαση 68600/83

Απόφαση 68600/3063/1983: Ρύθμιση καταβολής του ποσού που δίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων με την υποβολή της δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 68600/3063/1983: Ρύθμιση καταβολής του ποσού που δίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων με την υποβολή της δεύτερης δήλωσης αυθαιρέτου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983, (ΦΕΚ 750/Β/1983), 20-12-1983.

 

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 15 (παράγραφος 5).

 

2. Την απόφαση 0548/382/1983 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ 548/Β/1983), αποφασίζουμε:

 

Η καταβολή υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ποσού ίσου προς το 10% του αυθαιρέτου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 όπως η αξία αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς αυθαιρέτου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 393/Δ/1983) και που προκύπτει μετά την αφαίρεση των 10.000 δραχμών που έχουν καταβληθεί με την υποβολή της πρώτης δήλωσης του αυθαιρέτου, καθορίζεται σε έξι (ισόποσες) μηνιαίες δόσεις.

 

Σε καμία περίπτωση οι παραπάνω δόσεις δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 3.000 δραχμές.

 

Με την υποβολή της δεύτερης συμπληρωματικής δήλωσης θα συνυποβάλλεται και η απόδειξη της Τράπεζας καταβολής υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων του ποσού που αναλογεί στην πρώτη δόση. Το υπόλοιπο ποσό του 10% βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο εισπράττεται σα δημόσιο έσοδο και αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μετά τη βεβαίωση του υπολοίπου ποσού του 10% στο Δημόσιο Ταμείο και σε διάστημα όχι μικρότερο των 2 μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης στην Τράπεζα.

 

Η διαδικασία εξέτασης του αυθαιρέτου για την οριστική εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 1337/1983 και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, μπορεί να ξεκινήσει με την καταβολή και μόνο της πρώτης δόσης του 10%.

 

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αυθαιρέτου και δεν εξαιρεθεί της κατεδάφισης, δεν καταβάλλονται οι υπόλοιπες δόσεις του ποσού του 10% που οφείλεται.

 

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα κυρωθεί νομοθετικά.

 

Αθήνα, 09-12-1983.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.