Βασιλικό διάταγμα 28/2/69 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των τομέων των καθοριζομένων εις το ανωτέρω διάγραμμα (άρθρο 1 του παρόντος) ορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομεύς 1

 

Ελάχιστο πρόσωπον 16 m

Ελάχιστο βάθος 20 m

Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 m2

 

Τομεύς 1)α Ξενοδοχεία

 

Ελάχιστο πρόσωπον 16 m

Ελάχιστο βάθος 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 m2

Εις τον τομέα τούτον επιτρέπεται μόνον η ανέγερσις Ξενοδοχείων

 

Τομεύς 1)β (Κατοικίες)

 

Ελάχιστο πρόσωπο 40 m

Ελάχιστο βάθος 40 m

Ελάχιστο εμβαδόν 3.000 m2.

Στον τομέα τούτον απαγορεύεται η χρήσις των ανεγειρομένων ή επεκτεινομένων οικοδομών δια πάντα άλλον σκοπόν πλην κατοικίας.

 

Τομεύς 1)γ

 

Ελάχιστο πρόσωπον 14 m

Ελάχιστο βάθος 20 m

Ελάχιστο εμβαδόν 700 m2

 

Τομεύς 1)δ

 

Ελάχιστο πρόσωπο 40 m

Ελάχιστο βάθος 40 m

Ελάχιστο εμβαδόν 3.000 m2

 

Τομεύς 2

 

Ελάχιστο πρόσωπον 16 m

Ελάχιστο βάθος 20 m

Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 m2

 

Τομεύς 3 (Τουριστική Ζώνη)

 

Ελάχιστο πρόσωπον 40 m

Ελάχιστο βάθος 40 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 3.000 m2

 

Στον τομέα τούτον επιτρέπονται μόνον εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως χαρακτήρος τουριστικού ή θαλασσίου αθλητισμού ήτοι Ξενοδοχεία εις λουτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις θαλασσίου αθλητισμού αλλά μόνον εφ όσον αυτές ανεγείρονται ή υπόκεινται εις εκμετάλλευση υπό του Δημοσίου ή της Κοινότητος Βουλιαγμένης ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή νομίμως αναγνωρισμένου Ναυτικού Σωματείου των σχετικών μελετών εγκρινομένων δι αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Τομεύς 4 (Κοινωφελή κτίρια)

 

Ελάχιστο πρόσωπον 16 m

Ελάχιστο βάθος 20 m

Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 m2

 

Εις τον τομέα τούτον επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον κοινωφελών κτιρίων ήτοι Ναών Κοινοτικού Καταστήματος Σταθμού Πρώτων Βοηθειών κλειστών αγορών τροφίμων Τραπεζών Καταστημάτων Ταχυδρομείου και Κέντρο Τηλεπικοινωνιών.

 

Τομεύς 5

 

Ελάχιστο πρόσωπον 16 m

Ελάχιστο βάθος 20 m2

Ελάχιστο εμβαδόν 1.200 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των ανωτέρω τομέων 1, 1)β, 2 και 4 άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια πλην όμως κατά την ισχύ του από [ΒΔ] 10-03-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 49/Δ/1965) ήτοι κατά την 23-03-1965 είχαν.

 

Τομεύς 1

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m

Ελάχιστο βάθος 17 m

Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2

 

Τομεύς 1)β

 

Ελάχιστο πρόσωπον 30 m

Ελάχιστο βάθος 40 m

Ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2

 

Τομεύς 2

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m

Ελάχιστο βάθος 17 m

Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2

 

Τομεύς 4

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m

Ελάχιστο βάθος 17 m

Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2

 

3. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα υφιστάμενα κατά την ισχύ του από 20-04-1951 βασιλικού διατάγματος ήτοι κατά την 24-04-1951 τα κείμενα εις τους τομείς 1, 1)γ, 2 και 4 άτινα δεν είχαν μεν τα ως άνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα είχαν.

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m

Ελάχιστο βάθος 16 m

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2

 

4. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των δια του παρόντος καθοριζομένων τομέων 1, 2 και 5 τα κείμενα στο κατά το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως σχεδίου εξοχικού συνοικισμού Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 108/Α/1928), εμπορικό τμήμα, άτινα δημιουργήθησαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος και διατηρήθηκαν ως άρτια κατά παρέκκλιση για του από 20-04-1951 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης Αττικής και κυρώσεις της σχετικής συμβάσεως (ΦΕΚ 121/Α/1951) εφόσον ταύτα έχουν τις δια του από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος καθορισθείσες διαστάσεις ήτοι ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστο βάθος 14 m και ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 27-08-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 213/Δ/1970).

 

5. (πρώην 4) Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα του τομέως 5 άτινα κατά την δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν τα κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 οριζόμενα ελάχιστα όρια πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπον 12 m.

Ελάχιστο βάθος 16 m

Ελάχιστο εμβαδόν 400 m2

 

6. (πρώην 5) Σε όλους τους ανωτέρω τομείς απαγορεύονται γενικώς οι πάσης φύσεως και μεγέθους Βιομηχανικές, Νοσηλευτικές, Λατομικές, Κτηνοτροφικές ή Πτηνοτροφικές, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις ως και η ομαδική εγκατάστασις σκηνών ή παραγκών δι' οιονδήποτε χρήσιν (Camping).

 

Κατ εξαίρεση εις τους τομείς 2 και 5 επιτρέπεται ή ανέγερσις κτιρίων προσκομιζομένων εκ κατασκευής δια μικράς Βιοτεχνίας που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του Οικισμού ήτοι Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία, Καθαριστήρια Ενδυμάτων, Πλυντήρια, Ξυλουργεία, Συνεργεία Αυτοκινήτων κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 17-12-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 300/Δ/1970).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.