Νόμος 1262/82

Ν1262/1982: Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποιήσεις συναφών διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1262/1982: Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποιήσεις συναφών διατάξεων, (ΦΕΚ 70/Α/1982), 16-06-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Έννοια Παραγωγικής Επένδυσης

Άρθρο 2: Υπαγόμενες Επιχειρήσεις

Άρθρο 3: Περιοχές της Επικράτειας

 

Α. Επιχορήγηση επενδύσεων

 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της Επιχορήγησης

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την Επιχορήγηση Επενδύσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία Παροχής των Επιχορηγήσεων Επενδύσεων

Άρθρο 7: Καθορισμός Ύψους της Επιχορήγησης Επενδύσεων

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικές Επιτροπές και όργανα Ελέγχου

Άρθρο 9: Ειδικές Επενδύσεις

Άρθρο 10: Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού

 

Β. Επιδότηση επιτοκίου

 

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

 

Γ. Αφορολόγητες εκπτώσεις

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων

Άρθρο 14: Φορολογία των εκπτώσεων

 

Δ. Αυξημένες αποσβέσεις

 

Άρθρο 15: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 16: Φορολογία των αυξημένων αποσβέσεων

Άρθρο 17: Επενδύσεις Ελλήνων του εξωτερικού

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Λύση διαφορών

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Αντικατάσταση του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1116/1981

Άρθρο 22: Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων των αναγκαστικών νόμων [Ν] 89/1967 και [Ν] 378/1968

Άρθρο 23: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αντικατάσταση του νόμου [Ν] 4171/1961

Άρθρο 24: Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου [Ν] 706/1977 περί προωθήσεως της Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 29Α

Άρθρο 30: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 31: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 14-06-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.