Νόμος 1349/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι:

 

α) τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση,

β) έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις για την εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων ή εργασιών,

γ) επιχορηγήσεις διεθνών οργανισμών προς τη χώρα για την εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης αντισεισμικής έρευνας και γενικά για τον προγραμματισμό αντισεισμικής προστασίας της χώρας,

δ) πρόσοδοι από την περιουσία ή από επιχορηγήσεις, δωρεές ή κληρονομιές,

ε) δάνεια,

στ) κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

 

2. Η τακτική ετήσια επιχορήγηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα δύο χιλιοστά (0,2%) του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος, από εκμίσθωση, ιδιοκατοίκηση και ιδιόχρηση οικοδομών, όπως αυτό δηλώθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, εγγράφεται στο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και αποδίδεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων και όπως σ' αυτή ορίζεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.