Νόμος 1416/84 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Περίπτερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1 Το άρθρο 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 (ΦΕΚ 245/Α/1971), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1043/1980 (ΦΕΚ 87/Α/1980), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18

 

Το κατά το άρθρο 13 δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου ασκείται με άδεια που χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη ύστερα από εισηγήσεις του αρμοδίου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Αν οι εισηγήσεις αυτές δεν υποβληθούν στο νομάρχη μέσα σε τριάντα μέρες από τότε που ζητήθηκαν, ο νομάρχης αποφασίζει και χωρίς αυτές.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι παραπάνω δικαιούχοι και οι διάδοχοι αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο δήμο ή την κοινότητα υπεύθυνη δήλωση για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων με τις οποίες χορηγήθηκε σε αυτούς η άδεια.}

 

3. Όπου στο άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 αναφέρονται Επιτροπές νοούνται τα όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Για την παραχώρηση σε πρόσωπα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1043/1980 δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου καφενείου ή κουρείου μέσα σε κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες γενικά, υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παραχώρηση προνομίου από την Αρχή δεν απαιτείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εισήγηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Επίσης δεν απαιτείται εισήγηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τις διαφορές που ανάγονται στην εγκατάσταση κυλικείου καφενείου και κουρείου στους παραπάνω χώρους ή για οποιαδήποτε διοικητική διαφορά που προκύπτει από την εκμίσθωση της άδειας αυτών των κυλικείων καφενείων και κουρείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.