Νόμος 1491/84 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1 έως 7 και 10 του νόμου [Ν] 1144/1981 (ΦΕΚ 96/Α/1981),

β) του άρθρου 97 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 164/1984 (ΦΕΚ 55/Α/1984),

γ) του νόμου [Ν] 2147/1920 (ΦΕΚ 74/Α/1920) και

δ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου [Ν] 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) και του άρθρου 57 του νόμου 1416/1984 δεν θίγονται.

 

3. Η παραπομπή του άρθρου 15 (κατηγορία Α') του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1144/1981, νοείται εφεξής ως παραπομπή στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 περιπτώσεις α και ζ' του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.