Νόμος 1512/85 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των εδαφίων ζ, θ κατ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος [Ν] 4114/1960, όπως ίσχυσαν κατά το χρόνο κατάργησής τους με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1090/1980, επαναφέρονται σε ισχύ και τα χρηματικά ποσά που προβλέπονται σ' αυτές ανακαθορίζονται κατά τα αναφερόμενα σε κάθε περίπτωση:

 

{ζ) Για το διορισμό άμισθου ασφαλισμένου Α τάξης, στο ισόποσο 3 ελάχιστων μηνιαίων εισφορών δικηγόρου με υπερπενταετή δικηγορία, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού. Προκειμένου για το διορισμό άμισθου ασφαλισμένου Β τάξης, στα 80% της παραπάνω εισφοράς άμισθου ασφαλισμένου Α τάξης. Σε περίπτωση διορισμού δικηγόρου απευθείας παρ' Εφέταις ή τον Άρειο Πάγο το πιο πάνω παράβολο ορίζεται στο ισόποσο 12 και 24 αντίστοιχα των παραπάνω εισφορών δικηγόρων.

 

θ) Για την προαγωγή δικηγόρου παρ' Εφέταις ή τον Άρειο Πάγο ή απευθείας στον Άρειο Πάγο, στο ισόποσο 5, 10 και 15 αντίστοιχα των παραπάνω, κατά το εδάφιο ζ, μηνιαίων εισφορών δικηγόρου, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προαγωγής.

 

κ)στ) Από τις καταβολές τέλεσης γάμου.}

 

2. Η εισφορά του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4114/1960, που επαναφέρεται σε ισχύ με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται στο ισόποσο 5 μηνιαίων εισφορών, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της καταβολής. Προκειμένου για άμισθους ασφαλισμένους η μηνιαία εισφορά λαμβάνεται χωρίς μείωση για την πρώτη πενταετία και, προκειμένου για συμβολαιογράφους, ως μηνιαία εισφορά νοείται η εισφορά που προβλέπεται για τους δικηγόρους.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος [Ν] 4114/1960, που καταργήθηκαν με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1090/1980, επαναφέρονται σε ισχύ και ανακαθορίζεται η εγγύηση συμβολαιογράφου, που διορίζεται σε έδρα Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου, στο ισόποσο 20 και 30 αντίστοιχα μηνιαίων εισφορών δικηγόρου με υπερπενταετή υπηρεσία, που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού. Προκειμένου για διορισμό στην έδρα των Πρωτοδικείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης η εγγύηση ορίζεται στο ισόποσο των 40 πιο πάνω εισφορών δικηγόρου.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του Νομοθετικού Διατάγματος [Ν] 4114/1960 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης απαιτήσεών του το Ταμείο δικαιούται να απαιτήσει τον τόκο υπερημερίας που προβλέπεται κάθε φορά, εκτός αν πρόκειται για οφειλές ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, για τις οποίες ορίζεται προσαύξηση από τις κείμενες διατάξεις, το ποσοστό της οποίας μπορεί να ανακαθορίζεται με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1090/1980 (ΦΕΚ 263/Α/1980).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.