Νόμος 1797/88 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τεχνικές προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών ορίζονται από τους φορείς για τους οποίους προσδιορίζονται τα είδη.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά και περιγραφές, που είναι δυνατό να προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προελεύσεως ή μεθόδους επεξεργασίας, εκτός αναπόφευκτων περιπτώσεων, που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σαφείς προδιαγραφές λόγω της φύσεως των προς προμήθεια ειδών, οπότε δύναται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα εμπορικά σήματα κ.λ.π. υπό τον όρο όμως, ότι θα συνοδεύεται η αναφορά αυτή με τις λέξεις ή αντίστοιχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.