Νόμος 2026/92

Ν2026/1992: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2026/1992: Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/1992), 23-03-1992.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση - αποκέντρωση - συλλογική διοίκηση

 

Άρθρο 1: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους νομάρχες

Άρθρο 2: Συμβούλια ή επιτροπές γνωμοδοτικής αρμοδιότητας

Άρθρο 3: Σχέσεις νομάρχη - δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών

Άρθρο 4: Περιορισμός συλλογικών οργάνων

Άρθρο 5: Κατάργηση - συγχώνευση συλλογικών οργάνων

Άρθρο 6: Πλαίσιο οργάνωσης υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

Άρθρο 7: Μεταφορά υπηρεσιών στην περιφέρεια

Άρθρο 8: Οργάνωση γενικών γραμματειών - Ανακατανομή αρμοδιοτήτων

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 9: Προγραμματισμός απασχόλησης ωρομισθίου προσωπικού

Άρθρο 10: Διάρκεια απασχόλησης - επιλογή προσόντα ωρομισθίου προσωπικού

Άρθρο 11: Λοιπές ρυθμίσεις για ωρομίσθιο προσωπικό

Άρθρο 12: Ειδικές μεταβατικές διατάξεις για ωρομίσθιο προσωπικό

Άρθρο 13: Θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 14: Μετατάξεις μετά από απόσπαση

Άρθρο 15: Υπηρεσιακά συμβούλια - Προσδιορισμός κλάδων προϊσταμένων

Άρθρο 16: Επιτροπή Υπαλληλικού Κώδικα

Άρθρο 17: Θέματα εκπαίδευσης προσωπικού

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 18: Διάθεση μηχανικού εξοπλισμού στα νομαρχιακά ταμεία

Άρθρο 19: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού

Άρθρο 20: Γραμματειακή εξυπηρέτηση βουλευτών

Άρθρο 21: Ειδικές μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-03-1992

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.