Νόμος 2081/92 - Άρθρο 3h

Άρθρο 3Η: Διοικητικός προϊστάμενος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται μόνο στα Επιμελητήρια όπου δεν υπάρχει γενικός διευθυντής. Ο Διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Επιμελητηρίου είναι μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, Διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται υπάλληλος του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

2. Ο Διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται ή αντικαθίσταται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των προϊσταμένων των διευθύνσεων.

 

3. Ο Διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της, εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα, χορηγεί στους υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες και εκτελεί τις αποφάσεις μετακινήσεων και τοποθετήσεων του προσωπικού μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.