Νόμος 2116/93 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Στεγαστικής Αποκατάστασης Εργαζομένων είναι δυνατόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας να πωλεί από τις αδιάθετες κατοικίες που έχει κατασκευάσει σε δανειοδοτούμενους με τα προγράμματα δανείων επιδοτούμενου επιτοκίου, που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, κατοικίες που κατασκευάζει με τα κατασκευαστικά προγράμματά του στην τιμή κόστους, δηλαδή στην τιμή που διαμορφώνεται από το κόστος της αγοράς του οικοπέδου, της κατασκευής των έργων υποδομής και διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου, και τέλος της κατασκευής της κατοικίας, κατανεμόμενου του συνολικού κόστους στις κατοικίες αναλόγως της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας αυτών.

 

2. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πιο πάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή εξ ιδίων κεφαλαίων των δικαιούχων της διαφοράς μεταξύ του κόστους της κατοικίας και του ύψους του δανείου, που θα λαμβάνει από την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.