Νόμος 2160/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διατάξεις περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955 (ΦΕΚ 307/Α/1955) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος αποτελείται από:

 

α) ένα διευθυντή του εποπτεύοντος υπουργείου, ο οποίος διορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,

 

β) ένα διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος διορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,

 

γ) από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο του τμήματος ξενοδοχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

δ) από είκοσι έξι (26) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων,ξενοδοχείων τύπου μπανγκαλόου ή μοτέλ, επιπλωμένων διαμερισμάτων, ξενώνων, οικοτροφείων όλης της χώρας, που εκλέγονται όπως καθορίζεται στη επόμενη παράγραφο.

 

2. Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της χώρας, που αναφέρονται στην περίπτωση δ της παραγράφου 1, διαιρούνται σε εννέα ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Η δεύτερη, εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελαφόνησο. Η τρίτη, εκείνα που λειτουργούν στην Θεσσαλία, Ήπειρο, το νησί των Τρικέρων, τις Σποράδες και τη Σκύρο. Η τέταρτη, εκείνα που λειτουργούν στα Ιόνια Νησιά και τα Κύθηρα. Η πέμπτη, εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο. Η έκτη, εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Η έβδομη εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη. Η όγδοη, εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Στα ξενοδοχεία των οκτώ πρώτων τάξεων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις.

 

Η κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους: Η πρώτη ομάδα εκλέγει έξι αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε τάξη ξενοδοχείων, πολυτελείας, Α, θ', Γ', Δ' και Ε'. Αυτοί που έχουν δικαίωμα ψήφου από κάθε τάξη ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπό τους.

 

Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα εκλέγουν από δύο αντιπροσώπους καθεμιά, από τους οποίους ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας, Α' και Β' και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Γ', Δ' και Ε', επίσης με χωριστή ψηφοφορία.

 

Η πέμπτη και η έκτη εκλέγουν από τρεις αντιπροσώπους καθεμιά, από τους οποίους, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία πολυτελείας, Α' και Β, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Γ' και ένας εκλέγεται από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ' και Ε', με χωριστή επίσης ψηφοφορία.

 

Η έβδομη εκλέγει τέσσερις αντιπροσώπους από τους οποίους, ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας και Α', ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Β', ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία της τάξης Γ' και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ' και Ε', με χωριστή επίσης ψηφοφορία.

 

Η όγδοη ομάδα εκλέγει τρεις αντιπροσώπους, από τους οποίους ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων πολυτελείας και Α', ένας εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Β' και Γ', και ένας εκλέγεται από εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία των τάξεων Δ' και Ε' με χωριστή επίσης ψηφοφορία.

 

Η ένατη ομάδα εκλέγει έναν αντιπρόσωπο από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα ξενοδοχεία όλων των τάξεων, με καθολική ψηφοφορία.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που εκδίδονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται η ομαδοποίηση των ξενοδοχείων της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση διαφοροποιήσεως ή μεταβολής του τρόπου κατάταξης των ξενοδοχείων ή δημιουργίας άλλων κατηγοριών ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υπαγωγή των ξενοδοχείων στις ομάδες της προηγούμενης παραγράφου ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 10-09-1935 διατάγματος και του από [ΒΔ] 30-10-1946 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Α/1946) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα μέλη αυτού για χρόνο ίσο με το χρόνο θητείας των μελών του.}

 

5. Το άρθρο 4 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4

 

1. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που έχουν καταβάλει στο Επιμελητήριο τις μηνιαίες εισφορές τους που αφορούν μέχρι το προηγούμενο από την εκλογή οικονομικό έτος.

 

2. Στις ατομικές επιχειρήσεις, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου ή από το διευθυντή της επιχείρησης που υποδεικνύεται από το πρόσωπο αυτό. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του ξενοδοχείου. Αν η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα περισσότερων από ένα προσώπων, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει το ένα από τα πρόσωπα αυτά, το οποίο ορίζεται εγγράφως από τα λοιπά.

 

3. Στις ομόρρυθμες και στις ετερόρρυθμες εταιρείες, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει ο ομόρρυθμος εταίρος που ορίζεται εγγράφως από τους λοιπούς εταίρους.

 

4. Στις ανώνυμες εταιρείες, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το διευθυντή ή το μέτοχο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ασκεί και καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει μέτοχος που να ασκεί τέτοια καθήκοντα, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μεταξύ εκείνων που οι μετοχές τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

5. Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το διαχειριστή ή τον εταίρο που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

 

6. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, μόνο για ένα ξενοδοχείο.

 

7. Οι υποψήφιοι οφείλουν σαράντα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών να υποβάλουν εγγράφως υποψηφιότητα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, το οποίο συνέρχεται, εξετάζει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και ανακηρύσσει υποψήφιους αυτούς που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα.

 

Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθεί υποψήφιος και να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος:

 

α) δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας,

β) έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η αποστέρηση,

γ) δεν είναι Έλληνας, ομογενής ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.}

 

6. Το άρθρο 5 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

1. Αν παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει αντιπρόσωπος ξενοδοχείων μιας περιφέρειας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ορίζει ως αντιπρόσωπο τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις εκλογές υποψήφιο αντιπρόσωπο της οικείας περιφέρειας και κατηγορίας ξενοδοχείων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τις εκλογές. Αν δεν υπάρχει επιλαχών υποψήφιος, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει άλλον αντιπρόσωπο της ίδιας περιφέρειας και κατηγορίας ξενοδοχείων για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τις εκλογές. Με τον ίδιο τρόπο αντικαθίστανται αντιπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο που απουσίασαν για οποιονδήποτε λόγο σε περισσότερες από τέσσερις συνεδριάσεις και δεν αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Οι διοικούσες επιτροπές του επιμελητηριακού τμήματος και του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι πενταμελείς και αποτελούνται από τον υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, και τέσσερα ξενοδοχειακά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, από τα οποία τα δύο πρέπει να διαμένουν σε ακτίνα έως πενήντα (50) χιλιόμετρα από την Αθήνα και τα άλλα δύο πέρα από την ακτίνα αυτή.

 

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να διαμένουν πέρα από την ακτίνα αυτήν,ο ορισμός γίνεται μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα.

 

3. Τα ξενοδοχειακά μέλη των διοικουσών επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία τριών ετών.

 

4. Τα μέλη των διοικουσών επιτροπών συνέρχονται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους και εκλέγουν Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

 

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη διενέργεια των πρώτων μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων των ξενοδοχείων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος μία μόνο φορά και μέχρι έξι μήνες.}

 

7. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1712/1987 (ΦΕΚ 115/Α/1987) δεν έχουν εφαρμογή στις οργανώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρηματιών της χώρας.

 

8. α. Η τελευταία περίοδος του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2081/1992 καταργείται.

 

β. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ωσαύτως προτείνει προς τον Υπουργό Εμπορίου το ποσοστό επί των συνδρομών που καταβάλλουν προς τα Επιμελητήρια τα μέλη τους, το οποίο πρέπει να αποτελεί τον πόρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

γ. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του νόμου 2081/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, μετά γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με πρόταση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζεται το ποσοστό επί των συνδρομών που καταβάλλουν στα Επιμελητήρια, τα μέλη τους, το οποίο καταβάλλεται από αυτά στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και αποτελεί πόρο τους.

 

δ. Στο άρθρο 7 του νόμου 2081/1992 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 8:

 

{8. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του νόμου 2081/1992, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την περιουσία των Περιφερειακών Ενώσεων Επιμελητηρίων που προβλέπονταν από το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 1746/1988 και καταργούνται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων μπορεί να μεταβιβάζεται η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε Επιμελητήριο ή Επιμελητήρια της Περιφέρειας που κάλυπτε η κατά περίπτωση περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.