Νόμος 2190/94 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Κατάταξη θέσεων σε κλάδους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάταξη των θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους και ειδικότητες και ο καθορισμός των τυπικών προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα γίνονται με τις οργανικές διατάξεις κάθε υπηρεσίας.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του οικείου υπουργού μέχρι 30-09-1994, είναι δυνατόν να καθορίζονται οι κατά ειδικότητα κλάδου οργανικές θέσεις κάθε υπηρεσίας, καθώς και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο, ειδικότητα και βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.