Νόμος 2224/94 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του παρόντος να προστεθεί η εξής φράση:

 

{Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται νομικός σύμβουλος εκ των υπηρετούντων στον Οργανισμό.}

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 20 προστίθεται η εξής φράση:

 

{Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Εστίας λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.