Νόμος 2515/97

Ν2515/1997: Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2515/1997: Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 154/Α/1997), 25-07-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού

Άρθρο 2: Θέματα λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

Άρθρο 3: Αστικοί συνεταιρισμοί

Άρθρο 8: Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια

Άρθρο 9: Φορολογικές ρυθμίσεις ναυτικών

Άρθρο 10: Τράπεζα Τροφίμων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 11: Κίνητρα για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις φόρου προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 15: Ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Άρθρο 16: Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 18: Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις μετατάξεων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 22: Ρυθμίσεις εισφοράς του νόμου [Ν] 128/1975 και μείωση ποσοστού ΕΦΤΕ

Άρθρο 23: Ρυθμίσεις χρεών γουνοποιών

Άρθρο 26

Άρθρο 29: Εξόφληση υποχρεώσεων Ελληνικού Δημοσίου

Άρθρο 33: Διαδικασία ρύθμισης χρεών του νόμου [Ν] 2120/1993

Άρθρο 34: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-07-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.