Νόμος 2730/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συμβάσεις προμήθειας προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών φορέων του δημόσιου τομέα, αναγκαίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που θα παρουσιάσουν τα πληροφοριακά συστήματα το έτος 2000, συνάπτονται μέχρι του ύψους μεν των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών σύμφωνα με τη διάταξη του β' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), μέχρι του ύψους δε των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) δραχμών, με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εφόσον οι σχετικές συμβάσεις συνομολογηθούν μέχρι 31-12-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.