Νόμος 2778/99 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται, πέραν των υφισταμένων,15 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας, του Κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 2 Αρχαιολόγων, με τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης [Α] ΥΠ.ΠΟ./ΓΝΟΣ/13181/29-03-1989 (ΦΕΚ 233/Β/1989), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 61 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 72/Α/1990). Οι θέσεις θα πληρωθούν με ειδικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και με βάση τις ειδικότητες Προϊστορικών - Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιολόγων.

 

Οι συνιστώμενες θέσεις θα κατανεμηθούν μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 47 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.