Νόμος 2831/00 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 28 του νόμου 1577/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 2, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6)α του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, από τις διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού εφαρμόζονται: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 εκτός από τις παραγράφους 1Β)ι), 1Β)στ), 1Β)ζ) και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 4 εκτός αν ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση από άλλες διατάξεις, και παράγραφοι 9 και 10, τα άρθρα 11, 17, 18, 20, 22 και το άρθρο 23 εκτός της παραγράφου 5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που ανεγείρονται στις περιοχές που ισχύει το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και το από 31-03-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 303/Δ/1987).}

 

2. Η παράγραφος 3, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6)β του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού εφαρμόζονται: Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην της παραγράφου 1Β)ι), το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη σε αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 m ανεξάρτητα από το ύψος, και οι παράγραφοι 9 και 10, το άρθρο 11, το άρθρο 17, το άρθρο 18, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις, και τα άρθρα 19, 21, 22, 23 και 25.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.