Νόμος 2956/01 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας συνιστώνται τα παρακάτω τοπικά Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης:

 

α) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας με έδρα την Πτολεμαΐδα, που υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Μακεδονίας.

 

β) Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο, που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας.

 

2. Οι καθ' ύλην αρμοδιότητες των Τμημάτων αυτών είναι αυτές που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΦΕΚ 134/Α/1999). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των παραπάνω συνιστώμενων υπηρεσιών.

 

3. Για τη στελέχωση των ανωτέρω οργανικών μονάδων μεταφέρονται θέσεις προσωπικού ως εξής:

 

α) Από το Τμήμα Συντονισμού, Ελέγχων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας μία (1) θέση ΠΕΑ Κοινωνικών Επιθεωρητών.

 

β) Από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κοζάνης στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας μία (1) θέση ΔΕΑ Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης.

 

γ) Από το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αιτωλοακαρνανίας στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Αγρινίου τρεις (3) θέσεις ΠΕΑ Κοινωνικών Επιθεωρητών και τέσσερις (4) θέσεις ΔΕΑ Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης.

 

4. Των Τμημάτων Κοινωνικής Επιθεώρησης Πτολεμαΐδας και Αγρινίου προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 16Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999) και το άρθρο 15 παράγραφος 6 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000).

 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να τροποποιείται ο Οργανισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του.

 

6. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α/1999) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{δ. Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 33 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.