Νόμος 3044/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ανθούσας Αττικής, τα διοικητικά όρια της οποίας καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν 1/1982 απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Ορίων του άρθρου 216 του νόμου [Ν] 1065/1980 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και εμφανίζονται σε χάρτη που συνοδεύει τη διάταξη αυτή, κλίμακας 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεωρείται οικιστική και πολεοδομείται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αποφάσεις, με τις οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις της παραπάνω περιοχής, ανακαλούνται και αίρονται οι εκ των πράξεων αυτών συνεπαγόμενες συνέπειες.

 

2. Από τη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρείται η υπό στοιχεία Α7, Α8, Α9, Α10, Α13, Α14, Α15, Α16, Α7 περιοχή, ως αποτελούμενη από δάση και δασικές εκτάσεις.

 

n.3044.02.2

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.