Νόμος 3044/02 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων συναφών έργων και δραστηριοτήτων από πόρους που διατίθενται για το σκοπό αυτόν στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών εκτός του Τακτικού Προϋπολογισμού και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ειδικότερα:

 

α) Ο σκοπός, τα όργανα διοίκησης και οι πόροι του Λογαριασμού.

β) Οι δραστηριότητες και οι εργασίες των οποίων τις δαπάνες μπορεί να καλύπτει

γ) Οι διαδικασίες προκήρυξης, υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής έργων, προγραμμάτων και μελετών που χρηματοδοτούνται από αυτόν.

δ) Ο τρόπος πραγματοποίησης και ελέγχου των δαπανών.

 

Κατά τα λοιπά, το περιεχόμενο της εκδοθησόμενης κοινής υπουργικής απόφασης είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/1999), στις ρυθμίσεις του οποίου υπάγεται και ο Ειδικός Λογαριασμός του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών που συνιστάται δια του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.