Νόμος 3049/02 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου δέκατου τέταρτου του νόμου 2932/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου δέκατου τέταρτου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) προστίθεται η εξής φράση:

 

{καθώς και πόροι που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή ένωση (επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων) ή από διεθνείς οργανισμούς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.