Νόμος 3049/02 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη σύναψη της από 31-05-2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία εξακολουθεί να είναι ο φορέας υλοποίησης των λιμενικών έργων εθνικού επιπέδου, στα όρια της Ζώνης Λιμένα Θεσσαλονίκης, που έχουν χαρακτηρισθεί ή πρόκειται να χαρακτηρισθούν ως έργα εθνικού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο έβδομο παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999) και τα οποία εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεσθούν.

 

2. Για τα έργα, προμήθειες ή μελέτες που αφορούν στο λιμένα Θεσσαλονίκης και που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή χρηματοδοτούνται από το ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση με οποιονδήποτε τρόπο, επιχορηγείται με το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης απευθείας η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.