Νόμος 3049/02 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Την ίδια μεταχείριση έχουν και ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην αλλοδαπή, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει σε ημεδαπό πιστωτικά ιδρύματα.}

 

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 24 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.