Νόμος 3342/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εποπτεία λειτουργίας καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία της τήρησης των όρων της κατά το άρθρο 4 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων, που λειτουργούν μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 9, ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας.

 

2. Αν παραβιαστούν οι όροι της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των λοιπών εμπορικών χρήσεων ή του ωραρίου λειτουργίας αυτών, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιβάλλονται:

 

α) πρόστιμο μέχρι 30.000 € που περιέρχεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού,

β) σε περίπτωση νέας παραβίασης, προσωρινή ανάκληση άδειας μέχρι τρεις μήνες και

γ) σε περίπτωση και νέας παραβίασης, οριστική ανάκληση άδειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 167 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.