Νόμος 3399/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 και το άρθρο 14 του νόμου 1845/1989, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 9 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 και την παράγραφο 9 του άρθρου 32 του νόμου 2040/1992, αντίστοιχα.

 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του νόμου 2637/1998.

 

γ) Η παράγραφος 12 του άρθρου 13 του νόμου 3147/2003.

 

δ) Η με αριθμό [Α] 264757/2003 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας Αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Μονάδων - Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΦΕΚ 1378/Β/2003).

 

ε) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.