Νόμος 3469/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Αναπαραγωγή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την εξάντληση των αντιτύπων των τευχών κάθε έκδοσης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται σε αναπαραγωγή των τευχών κατόπιν αιτήσεως ή παραγγελίας, έναντι καταβολής του σχετικού αντιτίμου.

 

2. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως από οποιονδήποτε τρίτο με σκοπό το κέρδος. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 17.

 

3. Το Δημόσιο μπορεί να αναπαράγει Τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εν όλω ή εν μέρει, μόνο για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών του.

 

4. Το τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.