Νόμος 3518/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αναδιάρθρωση και λειτουργία των κλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που διέπεται από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 145/Α/1940) και του νόμου [Ν] 915/1979 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων νομοθεσίας (ΦΕΚ 103/Α/1979), όπως ισχύουν, λειτουργούν από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα οι κάτωθι κλάδοι που αναδιαρθρώνονται ως εξής:

 

α) κλάδος κύριας σύνταξης

β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης

γ) κλάδος υγείας τεχνικών

δ) κλάδος εφάπαξ παροχών και

ε) κλάδος ειδικών παροχών.

 

2. Ο κλάδος υγείας τεχνικών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες περί αυτού διατάξεις.

 

3. Κάθε κλάδος της παραγράφου 1 έχει πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.