Νόμος 3518/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Πρόσωπα που υπάγονται στην Ειδική Προσαύξηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Ειδική Προσαύξηση υπάγονται:

 

1. Υποχρεωτικά τα κάτωθι πρόσωπα:

 

α) Οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 

β) Οι από 01-01-1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους.

 

γ) Οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς και οι υπάλληλοι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

2. Προαιρετικά ύστερα από αίτησή τους:

 

α) Οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλίζονται ή θα ασφαλισθούν μεταγενέστερα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή στο Δημόσιο.

 

β) Οι από 01-01-1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή το 35ο έτος της ηλικίας τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.