Νόμος 3518/06 - Άρθρο 71

Άρθρο 71


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μετά από αίτηση των ιδιοκτητών - δικαιούχων του μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να προβαίνει στην αγορά ακινήτων, που υπέστησαν σοβαρές βλάβες εξαιτίας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε τη χρονική περίοδο από 01-08-2005 μέχρι 01-08-2006 και έχουν παραχωρηθεί στους παραπάνω δικαιούχους, προκειμένου να τα επισκευάσει και στη συνέχεια να τα παραχωρήσει σε νέους δικαιούχους του.

 

Το τίμημα το οποίο μπορεί να διαθέσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας για την αγορά των ακινήτων αυτών καθορίζεται με έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Από το παραπάνω τίμημα, θα παρακρατείται το ποσό που οφείλει ο δικαιούχος από την παραχώρηση της κατοικίας.

 

Στους πωλητές των ακινήτων αυτών χορηγείται από τον δάνειο για συμπλήρωση του τιμήματος αγοράς άλλης κατοικίας σε περιοχή ανάλογης εμπορικής αξίας και του αυτού εμβαδού.

 

Το ποσό του χορηγούμενου δανείου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι συνάρτηση της διαφοράς της αξίας του ακινήτου προς αγορά με την αξία του πωληθέντος ακινήτου.

 

Το δάνειο θα χορηγηθεί από κεφάλαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και θα εξοφλείται άτοκα σε 15 έτη σε τετραμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, σε περίπτωση δε εκπρόθεσμης καταβολής θα οφείλεται ο ισχύων τόκος υπερημερίας.

 

Για την εξασφάλιση του ποσού του δανείου εγγράφεται προσημείωση υποθήκης επί του διαμερίσματος του δανειολήπτη.

 

Στους ανωτέρω πυρόπληκτους ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να χορηγεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, βοήθημα ενοικίου από 01-06-2006 μέχρι την εγκατάσταση τους σε νέα κατοικία, από τα κεφάλαια του κατ' άρθρο 9 του νόμου 2736/1999 λειτουργούντος Ειδικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης και κατά παρέκκλιση των διατάξεων επιδότησης ενοικίου με βάση το νόμο 1849/1989, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.