Νόμος 3536/07 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αιτήσεις μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (call center) ή των δικτυακών τόπων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αυτές μπορούν να αναζητούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή αυτεπαγγέλτως από τους δημόσιους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να τα εκδώσουν.

 

2. Η ταυτοποίηση των χρηστών (αιτούντων) γίνεται είτε με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής είτε με χρήση προσωπικού κωδικού αναγνώρισης ο οποίος έχει αποδοθεί στο αιτούντα με ασφαλή τρόπο είτε κατά τη διαδικασία παραλαβής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου απαιτείται, ρυθμίζεται η κατά τον ανωτέρω τρόπο διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) για υποβολή τηλεφωνικών αιτήσεων δεν θίγονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.