Νόμος 3649/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται συντονιστικό συμβούλιο διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς:

 

α. Εσωτερικών,

β. Οικονομίας και Οικονομικών,

γ. Εξωτερικών,

δ. Εθνικής Άμυνας,

ε. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2. Στο συντονιστικό συμβούλιο διαχείρισης πληροφοριών μπορούν να μετέχουν ύστερα από ειδική πρόσκληση και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν οι πληροφορίες αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας τους, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

 

3. Το ως άνω Συμβούλιο προβαίνει σε εκτιμήσεις διαχείρισης πληροφοριών επί σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, απειλών ή συμβάντων που πλήττουν ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια της Χώρας ή τις διεθνείς και διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 παράγραφος 1, 5 παράγραφος 3, 8 παράγραφος 4 και 11 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2292/1995. Επίσης, χαράσσει και την επικοινωνιακή τακτική επί των ανωτέρω ζητημάτων.

 

4. Στο Συμβούλιο της παραγράφου 1 προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και η γραμματειακή υποστήριξη του γίνεται με μέριμνα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.