Νόμος 3698/08 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 12 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003), προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, η οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του νόμου 998/1979.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του νόμου 3208/2003, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, η οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του νόμου 998/1979.}

 

3. Στο άρθρο 44 του νόμου 998/1979 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του νόμου 998/1979, επί της προτάσεως της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.}

 

4. Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 998/1979, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003, καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.