Νόμος 3756/09 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του νόμου 3213/2003


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β.ί της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύει, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αντικαθίσταται από εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.